COGITA

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Forretningsgrundlag   |   Bestyrelse   |   Historie   |   Medarbejdere   |   Referencer


Detail billede
   Kontakt

COGITA
Vestergade 48, 1.
5000 Odense C

Tel: 66 14 33 48
Fax: 66 14 33 49
Mail: info@cogita.dk
Medarbejdere


Morten Rettig

Morten Rettig

Direktør

Uddannet cand.scient.pol. fra Århus Universitet med speciale i miljøstrategi og -regulering
Ansat siden 1995
mr@cogita.dk

Morten har været med fra starten og har været drivkraften i COGITAs forvandling fra et byøkologisk center med to medarbejdere til en moderne konsulentvirksomhed med 8 medarbejdere. Han er den visionære strateg, der hilser enhver udfordring velkommen og søger nye vinkler til løsning af problemer.

Morten arbejder først og fremmest med projektudvikling og procesledelse og har stor erfaring med national og international projektledelse og fundraising. Han arbejder desuden med strategisk rådgivning af offentlige myndigheder.


Tine Lohmann

Tine Lohmann

Kommunikationskonsulent

Uddannet cand.mag. i kulturformidling, organisationskultur og kommunikations-
planlægning fra Odense Universitet
Ansat siden 1998
tl@cogita.dk

Tine har gennem mange år været koordinator af COGITAs kommunikative opgaver. Hun er den kreative designer, der sørger for, at tekst og layout går op i en højere enhed. Som projektleder sikrer hun, at der er en rød tråd fra idé over kommunikationsstrategi og -planlægning til det færdige resultat.

Tine har en omfattende viden om miljø og forstår at formidle i øjenhøjde. Ikke mindst har hun stor erfaring med miljøaktiviteter i daginstitutioner og er redaktør af håndbogen "Bæredygtighed i Børnehøjde".


Marianne Weinreich

Marianne Weinreich

Kommunikationskonsulent

Uddannet cand.mag. i dansk og historie fra Århus Universitet
Ansat siden 2000
mw@cogita.dk

Marianne er den fødte projektleder. Hun har sans for systematisk og metodisk tilrettelæggelse af arbejdet og er meget bevidst om løbende kommunikation med alle projektets interessenter.

Marianne er en dygtig formidler og arbejder med alle aspekter af kommunikation fra strategi til praktisk udførelse. Hun arbejder primært med adfærdsændrende trafikkampagner, og ikke mindst markedsføringen af Odense Cykelby har dokumenteret Mariannes evner til at omsætte kommunikationsstrategier til praksis.


Birgitte Bagge

Birgitte Bagge

Proces- og organisationskonsulent

Uddannet cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet
Ansat siden 2002
bb@cogita.dk

Birgitte er ildsjælen, der magter at navigere i kaos og skabe nye sammenhænge og perspektiver. Hun fokuserer på helhed og integration, er god til at stimulere ideer og opmuntre til nytænkning og har nemt ved at begejstre både kunder og kolleger.

Birgitte har stor erfaring med at arbejde med strategi, organisation og evaluering og fungerer som procesrådgiver i mange sammenhænge. Hun er desuden projektleder på det ambitiøse bæredygtighedsprojekt Øresund 21, hvor hun er fast rådgiver for syv kommuner i hovedstadsområdet.


Anja Schaumburg

Anja Schaumburg

Projekt- og proceskonsulent

Uddannet cand.negot. i spansk og tysk fra Odense Universitet
Ansat siden 2002
as@cogita.dk

Anja er problemknuseren, der forstår at omsætte strategier til konkrete løsninger. Hun har en struktureret og systematisk arbejdsstil, der ikke blot sikrer, at opgaverne bliver løst inden for de aftalte rammer - men også at det sker i en tæt og udviklende dialog med kunden.

Anja har stor erfaring med både national og international projektkoordination, bl.a. som projektleder på REGION 21 - et interregionalt Agenda 21-projekt og som koordinator af COGITAs Agenda 21-netværk med deltagelse af 45 nye kommuner.


Morten Weile

Morten Weile

Plan- og organisationskonsulent

Uddannet cand.comm. i kommunikation og geografi fra Roskilde Universitetscenter
Ansat siden 2004
mow@cogita.dk

Morten brænder for at skabe helhed og sammenhæng i planer og processer - bedre former for borgerdialog, større inddragelse af miljøaspekter i lokal- og kommuneplaner og for helhedsplanlægning på tværs af sektorerne.

Morten har gennem mange år arbejdet med planlægning, bl.a. i Greve, Ølstykke og Vallø kommuner. Han har erfaring med alt fra lokalplaner over kommuneplan og udviklingsplaner til trafiksikkerhedsplaner. Ikke mindst procesledelse, borgerdialog og kommunikation har hans store interesse.


Dorte E. Nielsen

Dorte E. Nielsen

Konsulent

Uddannet cand.techn.soc. med speciale i landbrug, planlægning og levevilkår
Ansat i 2007
den@cogita.dk

Dorte er generalisten, der har en analytisk tilgang til opgaveløsningen. Hun har stor erfaring med planlægning og ledelse af projekter og holder bl.a. styr på COGITAs netværk for miljøvurdering og VVM.

Dorte har igennem flere år arbejdet bredt med projektledelse og forskning inden for miljø - og transportområdet - ikke mindst i forhold til holdninger og adfærd. De kommunale opgaver og udfordringer på miljø- og planområdet har Dortes store interesse.


COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk