COGITA

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Forretningsgrundlag   |   Bestyrelse   |   Historie   |   Medarbejdere   |   Referencer


Detail billede
   Kontakt

COGITA
Vestergade 48, 1.
5000 Odense C

Tel: 66 14 33 48
Fax: 66 14 33 49
Mail: info@cogita.dk
Historie


I 1995 tager en række uddannelsesinstitutioner, boligselskaber, faglige organisationer, grønne foreninger og virksomheder initiativ til at etablere et byøkologisk center i Odense under navnet Miljøbutikken. Morten Rettig ansættes som daglig leder med to projektmedarbejdere.

Miljøbutikken virker i årene herefter som rådgivnings- og informationscenter for borgerne i Odense og iværksætter en lang række kampagner og folkeoplysningsaktiviteter om miljø og Agenda 21. Samtidig er Miljøbutikken pioner på en række områder, fx introduktionen af delebiler i Danmark og udvikling og implementering af miljøledelse i detailhandel og daginstitutioner.

I 1999 bliver Center for Mobilitet og Miljø etableret som en selvstændig projektorganisation, og mobility management (bæredygtig trafik) bliver en integreret del af produktsortimentet.

I tiden, der følger, professionaliseres aktiviteterne i Miljøbutikken løbende, og i 2001 bliver Miljøbutikken og Center for Mobilitet og Miljø samlet i konsulentvirksomheden "Den erhvervsdrivende fond COGITA" med det formål at fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling.

Siden da er forretningsområderne og kundegrundlaget løbende blevet udvidet. Vores kunder er i dag primært danske kommuner, men vi er også engageret i internationale projekter i bl.a. Tyskland, Sverige og Rumænien. Udover Agenda 21 og mobility management omfatter vores forretningsområder i dag også kommunal planlægning og miljøvurdering.

Én ting forbliver dog det samme - det handler om at omsætte omtanken for miljøet til handling!

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk