Mobilitet & trafik

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Mobilitetsplan   |   Pendlerplan   |   Cykeltrafik   |   Samkørsel   |   Delebiler   |   Kollektiv trafik   |   Trafiksikkerhed   |   Referencer
   Kampagner   |   Trafiksikkerhedsplan   |   Børns transport til skole   |   Temadag om trafikpolitik


Detail billede
   Kontakt

Morten Weile
Tel: 66 14 33 48
Mail: mow@cogita.dk
Trafiksikkerhed


Stigningen i trafikmængden i Danmark skaber ikke kun trængsel, øget forurening og sundhedsproblemer, men også lokale trafiksikkerhedsmæssige problemer.

I den forbindelse er udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan et centralt redskab til at sikre øget trafiksikkerhed i kommunen.

Mange uheld skyldes dog trafikanternes adfærd i trafikken og erfaringerne viser, at der skal sættes ind med både fysiske tiltag, kontrol og kampagner, hvis trafiksikkerhedsarbejdet skal have gennemslagskraft.

Det er også vigtigt at inddrage de lokale skoler i arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Mange børn bliver i dag kort i bil til skole og fritidsaktiviteter af deres forældre, og det betyder, at forældrene selv er medvirkende til at skabe usikre skoleveje. Derudover betyder denne udvikling, at børnene ikke lærer at færdes i trafikken, hvilket er en trussel mod både deres og andres trafiksikkerhed.

I COGITA har vi erfaring med både udarbejdelse af trafiksikkerhedsplaner, trafikkampagner og inddragelse af skoler og daginstitutioner i det lokale trafiksikkerhedsarbejde.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk