Mobilitet & trafik

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Mobilitetsplan   |   Pendlerplan   |   Cykeltrafik   |   Samkørsel   |   Delebiler   |   Kollektiv trafik   |   Trafiksikkerhed   |   Referencer


Detail billede
   Yderligere info

Læs hele evalueringen af EU-projektet "Markedsføring af samkørsel på Odense Universitetshospital: PDF-dokument

Læs projektfolderen, der præ-
senterer hovedelementer-
ne af EU-projektet "Markeds-
føring af samkørsel på Oden-
se Universitetshospital: PDF-dokument


   Kontakt

Marianne Weinreich
Tel: 66 14 33 48
Mail: mw@cogita.dk
Samkørsel


Den voksende biltrafik skaber både trafikale og miljømæssige problemer lokalt i kommunerne. En stor del af den private bilkørsel er transport til og fra arbejde - ture, hvor der som oftest kun er én person i bilen.

En del af disse eneture til og fra arbejde kunne dog foretages sammen med andre. Men det kræver, at der sættes fokus på mulighederne i samkørsel og at kommuner, organisationer og private virksomheder gør en indsats for at markedsføre samkørsel og lave ordninger, der gør det nemt og attraktivt for borgere og medarbejdere at finde nogen at køre sammen med.

Fordele ved samkørsel

Der er mange fordele ved samkørsel både for den enkelte, for kommunen, for virksomhederne og for samfundet som helhed.

 • For den enkelte
  Der er mulighed for en betydelig økonomisk gevinst, hvis man kører sammen med en eller flere til og fra arbejde, da man deles om udgifterne til benzinen. Hvis man skiftes til at køre, er der også mindre slid på bilen. Dertil kommer, at befordringsfradraget ikke falder væk, selv om man deler udgifterne til transport med andre.

 • For en virksomhed, organisation eller kommune
  I en tid præget af stigende problemer med såvel rekruttering af medarbejdere som trængsel og dårlig fremkommelighed i trafikken kan initiativer til fremme af samkørsel betyde bedre muligheder for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, styrkelse af corporate image og give pendlerne større valgfrihed.

  Hvis samkørsel bliver meget udbredt på arbejdspladsen kan det også betyde frigørelse af parkeringspladser, hvilket giver borgere, kunder og andre gæster bedre p-muligheder.

 • For samfundet
  Samkørsel bidrager til mindre miljøbelastning som følge af den reducerede kørsel, mindre slid på vejnettet - og dermed reduktion af behov for vejudbygning - samt bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Etablering og markedsføring af samkørsel


I COGITA har vi mange års erfaring med etablering og markedsføring af samkørsel. På den baggrund tilbyder vi rådgivning og bistand i forbindelse med etablering og markedsføring af samkørsel til såvel kommuner som private virksomheder. Vi tilbyder i den forbindelse bl.a.:

 • Kortlægning af barrierer og potentialer
 • Rådgivning i forhold til samkørselsløsninger
 • Markedsføring af samkørsel
 • Kortlægning af effekter


COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk