Mobilitet & trafik

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Mobilitetsplan   |   Pendlerplan   |   Cykeltrafik   |   Samkørsel   |   Delebiler   |   Kollektiv trafik   |   Trafiksikkerhed   |   Referencer


Detail billede
   Kontakt

Morten Rettig
Tel: 66 14 33 48
Mail: mr@cogita.dk
Udvalgte referencer


Fremtidsværksted

Afholdelse af fremtids- og realiseringsværksted i forbindelse med kampagne for bedre cyklistadfærd
Københavns Kommune 2007

Involveringsstrategi

Udarbejdelse af interessentanalyse og strategi for involvering af interessenter i forbindelse med udarbejdelse af cykelpolitik
Frederiksberg Kommune 2006

Evaluering af Interreg. projektet Bæredygtig Mobilitet i Øresundsregionen

Københavns Kommune 2005

Evalueringsrapport "Øresundspendlere" i Øresundsregionen

Københavns Kommune 2005

Tilfredshed med lokaltrafikken

Undersøgelse af brugertilfredshed med den lokale kollektive trafik:
Spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterviews.
Ørbæk Kommune 2005

Stikort

Flersproget kort over trafik- og rekreative stier i kommunen
Nr. Aaby Kommune 2005

Krop, mad og bevægelse
Implementering af trafikpolitik i skoler og daginstitutioner.
Århus Amt 2005-2007

Cykelregnskab
Projektkoordination, dataindsamling og -analyse, formidling.
Frederiksberg Kommune 2004-2007

Samkørselskampagner i København

Kommunikationsrådgivning, markedsføring, projektdesign, evaluering.
Københavns Kommune 2004-2005

Revision af trafiksikkerhedsplan

Kortlægning og analyse, målafklaring, udarbejdelse af handlingsplan, borgerdialog, formidling.
Aarup Kommune 2004-2005

Bæredygtig mobilitet i Øresundsregionen
Projektudvikling og -koordination, rådgivning af projektleder.
Københavns Kommune / HUR 2002-2004

Markedsføring af samkørsel på Odense Universitetshospital
Projektdesign, kvalitative og kvantitative analyser, markedsføring, evaluering.
Fyns Amt og Odense Kommune 2002-2004

Miljøtrafikugen

Projektudvikling, projektledelse, kommunikation, markedsføring, evaluering.
Odense Kommune 2000-2002

Delebiler i boligselskaber
Projektdesign, forundersøgelse, implementering og evaluering.
Trafikministeriet 2001-2002

Transportplaner for 3 mellemstore virksomheder

Processtyring, kortlægning, kvantitative og kvalitative analyser.
Miljøstyrelsen 2000-2001

Evaluering af carsharing i Danmark
Projektledelse, kvantitative og kvalitative analyser.
Miljøstyrelsen 1999-2000

Odense Cykelby
Projektledelse af og rådgivning på mere end 20 cykelprojekter.
Odense Kommune 1999-2003

Undersøgelse af muligheder for implementering af carsharing i Danmark samt etablering af Danmarks første carsharing-ordning.

Miljøstyrelsen 1996-1999

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk