Mobilitet & trafik

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Mobilitetsplan   |   Pendlerplan   |   Cykeltrafik   |   Samkørsel   |   Delebiler   |   Kollektiv trafik   |   Trafiksikkerhed   |   Referencer


Detail billede
   Yderligere info

Læs mere om udarbejdelse af pendlerplaner i KL's folder "Pendlerplaner - muligheder i en lokal transportpolitik": PDF-dokument


   Kontakt

Marianne Weinreich
Tel: 66 14 33 48
Mail: mw@cogita.dk
Pendlerplan


Transporten til og fra arbejde er en vigtig faktor i mange medarbejderes hverdag, og for de fleste handler det om at finde den nemmeste, hurtigste eller billigste løsning. For kommunen kan medarbejdernes transport betyde en væsentlig miljøbelastning og skabe trængsel i lokalområdet.

En løsning på disse problemstillinger er at udarbejde en pendlerplan, dvs. en plan over, hvordan kommunen kan ændre medarbejdernes transport i en mere bæredygtig retning og opfylde medarbejdernes ønsker til transporten til og fra arbejde.

Med en pendlerplan kan kommunen medvirke til:

  • at opfylde medarbejdernes transportønsker mellem bolig og arbejde
  • at mindske miljøbelastning fra medarbejdernes transport mellem bolig og arbejde
  • at øge medarbejdernes tilfredshed med arbejdspladsen
  • at mindske trængsel i kommunen
  • at fremme sundhed og bevægelse blandt medarbejderne

Indhold af en pendlerplan

COGITA kan tilbyde at udarbejde hele eller dele af en pendlerplan, der dels består af en kortlægning af medarbejdernes nuværende transportvaner, dels af en kortlægning af deres ønsker til alternative transportmuligheder og udarbejdelse af en handlingsplan for, hvordan kommunen kan være med til at realisere medarbejdernes ønsker.

Gennem vores mangeårige arbejde med mobility management har vi stor erfaring med at gennemføre kortlægningsopgaver og udvikle transportløsninger, der virker. Vi lægger stor vægt på, at løsningerne er anvendelige i hverdagen og står i direkte forhold til den lokale situation og medarbejdernes ønsker.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk