Mobilitet & trafik

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Mobilitetsplan   |   Pendlerplan   |   Cykeltrafik   |   Samkørsel   |   Delebiler   |   Kollektiv trafik   |   Trafiksikkerhed   |   Referencer


Detail billede
   Yderligere info

Læs EU-kommissionens oplæg til en temastrategi for bymiljø: PDF-dokument


   Kontakt

Marianne Weinreich
Tel: 66 14 33 48
Mail: mw@cogita.dk
Mobilitetsplan


Kommunalreformen har bl.a. medført, at kommunerne får et større og sammenhængende ansvar for trafik og mobilitet. Mange steder skal forskellige eksisterende planer og strategier på trafikområdet således også smelte sammen til en helhed.

Overblik - det bedste udgangspunkt for handling

I denne proces er det anbefalelsesværdigt, at kommunerne fra starten tænker i helheder og inddrager bæredygtighedsperspektivet i den samlede trafikplanlægning, så kommunen fra starten er gearet til at håndtere de stigende trafikmængder og de trafikale, miljø- og sundhedsmæssige problemer, der følger i kølvandet på den øgede biltrafik.

Et værktøj, der kan bibringe kommunen både overblik og danne grundlag for strategi- og detailplanlægning på trafikområdet såvel som miljø- og sundhedsområdet, er en mobilitetsplan, eller som det også hedder - en bæredygtig transportplan.

Hold regnskab med trafikken

En mobilitetsplan er et regnskab over den samlede trafikale situation i kommunen, og den kan fx indeholde informationer om:

 • de forskellige transportmidler og -formers andel af de samledes transportarbejde i kommunen
 • de forskellige transportmidler og -formers andel af arbejdspendling, fritidstransport, børns transport til skole
 • uheldsstatistik og risikovurderinger for forskellige trafikantgrupper
 • omfang og kvalitet af veje, cykel- og gangstier
 • antal, placering og kvalitet af bil- og cykelparkering
 • driftshyppighed og kvalitet af den kollektive trafik
 • mulighederne for kombination af forskellige transportmuligheder (fx park and ride osv.)
 • hvilke midler der er anvendt på forskellige trafikale indsatsområder
 • hvad borgerne mener om den trafikale situation og de transportmæssige muligheder i kommunen
 • de trafikale målsætninger i kommunen
 • en handlingsplan

I COGITA kan vi tilbyde at udarbejde hele eller dele af en mobilitetsplan. Vi er specialister inden for mobility management og har kompetencer inden for både strategi, planlægning, procesledelse, organisation og kommunikation.


COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk