Mobilitet & trafik

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Mobilitetsplan   |   Pendlerplan   |   Cykeltrafik   |   Samkørsel   |   Delebiler   |   Kollektiv trafik   |   Trafiksikkerhed   |   Referencer


Detail billede
   Kontakt

Marianne Weinreich
Tel: 66 14 33 48
Mail: mw@cogita.dk
Kollektiv trafik


Trængsel, mangel på parkeringspladser samt luft- og støjforurening er blot nogle af de udfordringer mange kommuner står overfor pga. den stigende biltrafik. Ved at satse på at fremme brugen af kollektiv trafik for udvalgte målgrupper kan kommunen både mindske biltrafikken, styrke den grønne profil og fremme tilgængeligheden både i og til og fra kommunen, hvilket gør det attraktivt at bosætte sig i området.

Behovs- og tilfredshedsundersøgelser

En væsentlig forudsætning for at få succes med at fremme kollektiv trafik er at have viden om både de eksisterende brugeres og bilisternes behov, trafikmønstre og tilfredshed med kvaliteten af og mulighederne i kollektiv trafik.

På baggrund af denne viden kan kommunen og trafikudbyderen forbedre kvaliteten og udbudet af den kollektive trafik og målrette markedsføringen til særlige målgrupper.

Individualiseret markedsføring

I både Sverige, Australien, Italien og England har man gode erfaringer med at reducere biltrafikken og fremme den kollektive trafik vha. såkaldt individualiseret markedsføring, hvor man kontakter borgerne direkte gennem brev og telefon. Erfaringer viser, at biltrafikken er blevet reduceret med 8-14%, at investeringen kommer 13 gange tilbage, og at der kun er en tilbagebetalingstid på 1 år.

Kombinationsrejser

En anden mulighed er at etablere løsninger, der giver brugerne mulighed for at kombinere forskellige transportmidler. Det kan fx være cykel og bus, bil og tog, delebil og kollektiv trafik. Mulighederne er mange - men det væsentligste er brugernes behov.

Rejseinformation

En anden væsentlig faktor i markedsføringen af kollektiv trafik er at sørge for god og let tilgængelig information om forskellige rejsemuligheder, priser og afgangstider.

I COGITA har vi gennem de sidste 6 år specialiseret os i at arbejde med at fremme bæredygtige alternativer til bilen, og vi tilbyder på den baggrund rådgivning og bistand i forbindelse med kollektiv trafik inden for følgende områder:

  • Behovs- og tilfredshedsundersøgelser
  • Udarbejdelse af markedsførings- eller kommunikationsstrategier
  • Gennemførelse af kommunikationsindsatser
  • Udvikling og tilrettelæggelse af kombinationsløsninger


COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk