Mobilitet & trafik

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Mobilitetsplan   |   Pendlerplan   |   Cykeltrafik   |   Samkørsel   |   Delebiler   |   Kollektiv trafik   |   Trafiksikkerhed   |   Referencer


Detail billede
   Yderligere info

Læs "Evaluering af carsharing i Danmark":

PDF-dokument

Læs projektrapporten "Delebiler i boligselskaber":

PDF-dokument

   Kontakt

Morten Rettig
Tel: 66 14 33 48
Mail: mr@cogita.dk
Delebiler


Flere og flere biler på vejene betyder flere steder problemer med trængsel, p-mangel samt støj- og luftforurening. En løsning kan være at etablere såkaldte delebilsordninger, hvor flere deles om samme bil i stedet for at have hver sin.

Løsningen kan være aktuel for såvel private husholdninger som kommuner og andre arbejdspladser, der ønsker at etablere en miljøvenlig firmabilsordning, hvor kapaciteten af bilerne udnyttes optimalt.

Sådan fungerer en delebilsordning

Delebiler er den danske betegnelse for en formaliseret ordning, hvor en række brugere deles om adgangen til en eller flere biler. Udgangspunktet for ordningerne er størst mulig fleksibilitet og valgfrihed for brugerne. Det indebærer, at bilerne bookes på forhånd via telefon eller Internet og efterfølgende blot afhentes på en af flere lokale standpladser tæt på brugerne. Bilerne kan lejes i variable perioder lige fra ½-1 time til flere uger. Tilsvarende kan brugerne vælge mellem flere forskellige biltyper alt efter behov.

Delebiler har siden slutningen af 1980'erne vundet stor udbredelse i Europa, hvor der i dag findes mere end 130.000 brugere. I Danmark er tallet fortsat relativt beskedent med ca. 1.000 brugere nationalt.

Trafikale og miljømæssige fordele

Delebiler har en række væsentlige trafikale og miljømæssige fordele:

  • Mindre bilkørsel
  • Færre biler - en delebil erstatter gennemsnitligt fem privatbiler
  • Reduceret energiforbrug
  • Bedre udnyttelse af den kollektive trafik

I COGITA har vi mange års erfaring med delebilsordninger og har bl.a. gennemført analyser for både Miljøstyrelsen og Trafikministeriet. Vi tilbyder således rådgivning og konsulentbistand til etablering af delebilsordninger i såvel privat som offentligt regi. Vi kan bl.a. bistå med:

  • Kortlægning af potentialer og barrierer
  • Tilrettelæggelse og valg af leverandør
  • Information og markedsføring
  • Kortlægning af effekter

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk