Mobilitet & trafik

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Mobilitetsplan   |   Pendlerplan   |   Cykeltrafik   |   Samkørsel   |   Delebiler   |   Kollektiv trafik   |   Trafiksikkerhed   |   Referencer
   Kampagner   |   Cykelregnskab   |   Cykelpolitik   |   Børns transport til skole   |   Temadag om trafikpolitik


Detail billede
   Yderligere info

Læs evalueringen af Odense Cykelby: PDF-dokument

Læs rapporten "Cykling, motion, miljø og sundhed": PDF-dokument


   Kontakt

Marianne Weinreich
Tel: 66 14 33 48
Mail: mw@cogita.dk
Cykeltrafik


Fokus på de korte ture

Stadigt flere børn og voksne kører i bil, når de skal i skole, til sport, på arbejde eller ned til bageren - korte ture som ofte kunne foretages på cykel eller til fods. Denne udvikling skaber ikke blot trængsel og øget luft- og støjforurening i lokalmiljøet, men også alvorlige sundhedsproblemer for den enkelte, da mange således bevæger sig alt for lidt i dagligdagen.

Kommunerne har med kommunalreformen fået ansvar for både en stor del af vejnettet og for at lave forebyggende sundhedsarbejde. Det er derfor oplagt at slå to fluer med ét smæk og fokusere på at ændre borgernes transportadfærd fra bil til cykel (og gang) på de korte ture.

Det er ikke blot godt for både lokalmiljøet og borgernes sundhed at fremme cykling, der er også mange penge at spare. Erfaringerne viser nemlig, at investeringerne kommer næsten dobbelt igen i sparede sundhedsudgifter.

Opgaveløsning på alle niveauer

I COGITA har vi stor erfaring med at fremme cykeltrafik - bl.a. fra vores mangeårige samarbejde med Odense Cykelby. Vi løser opgaver på alle niveauer fra kortlægning og analyse over strategi og handlingsplaner til konkret kommunikations- og kampagneplanlægning.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk