Miljøledelse & -vurdering

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Miljøledelse   |   Grønt Regnskab   |   Miljømærkning   |   Miljøvurdering   |   Håndbog   |   Børn og miljø   |   Referencer
   EMAS   |   ISO 14001   |   Miljø A-Z


Detail billede
   Kontakt

Morten Rettig
Tel: 66 14 33 48
Mail: mr@cogita.dk
Miljøledelse


Miljøstyring og -ledelse er et redskab til systematisk at mindske ressourceforbruget, omkostningerne og miljøpåvirkningerne fra institutioner, forvaltninger og virksomheder m.m.

Gennem indførelse af miljøledelse signalerer kommunen eller virksomheden, at man er en ansvarlig organisation, der tager omtanken for miljøet alvorligt.

Miljøledelse og certificering

At indføre miljøledelse er en løbende proces som bl.a. indebærer, at kommunen:

  • Kortlægger miljøforholdene
  • Formulerer en miljøpolitik
  • Fastsætter et ambitionsniveau i form af miljømål
  • Udarbejder handlingsplaner for, hvordan målene skal nås
  • Evaluerer miljøarbejdet og om nødvendigt foretager justeringer af mål og handlingsplaner

I COGITA har vi mange års erfaring med miljøledelse, og vi lægger på den baggrund vægt på at tilpasse proces og værktøjer, så de modsvarer vores kunders behov og ambitionsniveau.

Vi arbejder derfor både med certificerede miljøledelsessystemer som ISO 14001 og EMAS og med mindre miljøledelsesløsninger, der er tilpasset kundens ønsker og økonomi.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk