Projektudvikling- & ledelse

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Ide- & projektudvikling   |   Fundraising   |   Projektledelse   |   Projektevaluering   |   Referencer


Detail billede
   Kontakt

Birgitte Bagge
Tel: 66 14 33 48
Mail: bb@cogita.dk
Projektevaluering


Alt for mange projekter bliver i dag mangelfuldt eller slet ikke evalueret. Projekter er en vigtig del af den kommunale hverdag, og det er derfor afgørende for kvalitetsudviklingen af den kommunale organisation, at man opsamler værdifuld viden om processer og effekter gennem en veltilrettelagt evaluering.

Hvordan kan vi gøre det bedre?

Evaluering er et nøgleord for COGITA - både i forhold til vores egen virksomhed og i samarbejder med vores kunder. Vi arbejder med en lærende evalueringstilgang, hvor evalueringen ikke kun har til formål at dokumentere effekterne af et projekt - men i mindst lige så høj grad at kompetenceudvikle medarbejdere og interessenter ved at fokusere på, hvordan vi i fremtiden kan gøre det endnu bedre. Vi stiller derfor spørgsmål som:

  • Hvad har vi lært?
  • Hvad kan gøres bedre?
  • Hvad skal der til for at gøre det bedre?

Effekter og proces

COGITA har gennemført en lang række evalueringer af såvel projekter som almindelig driftsvirksomhed. Vi har erfaring med en lang række evalueringsmetoder af både kvalitativ som kvantitativ karakter - som fx interviews, fokusgrupper, spørgeskemaer - og vi fokuserer på såvel effekt- som procesevaluering. Vi udvikler naturligvis det konkrete evalueringsdesign i tæt samarbejde med kunden.

Fordele ved projektevaluering

Et samarbejde med COGITA om projektevaluering rummer en række værdifulde muligheder for kommunen:

  • Dokumentation af effekter og resultater
  • Praktisk anvendelig viden om processer, potentialer og barrierer
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere
  • Kvalitetsudvikling af den kommunale organisation


COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk