Projektudvikling- & ledelse

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Ide- & projektudvikling   |   Fundraising   |   Projektledelse   |   Projektevaluering   |   Referencer
   ProjektMatch   |   EU-ansøgning


Detail billede
   Kontakt

Morten Rettig
Tel: 66 14 33 48
Mail: mr@cogita.dk
Fundraising


Kommunernes arbejde på plan-, miljø- og trafikområdet er stærkt præget af begrænsede økonomiske og personalemæssige ressourcer. Det kan derfor var afgørende for kvalitetsudviklingen af dette arbejde at finde ekstern finansiering til forandringsprocesser og nye projekter.

Ekstern finansiering

Siden den borgerlige regerings tiltræden i 2001 er langt størsteparten af de nationale udviklings- og tilskudsmidler på området skåret væk. Det betyder, at opgaven med at finde eksterne midler er blevet betydeligt vanskeligere end tidligere. Derfor er det afgørende, at kommunerne orienterer sig mod de andre muligheder for ekstern finansiering, der ikke mindst ligger i EU.

COGITA har gennem fundraising bistået mere end 25 kommuner med at finde ekstern finansiering fra såvel EU-programmer og fonde som danske puljer og udviklingsmidler. Vi har stor erfaring med selve fundraising- og ansøgningsprocessen og har et indgående kendskab til mulighederne for ekstern finansiering.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk