Kommunikation & organisation

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Info & kampagner   |   Strategi   |   Interessentanalyse   |   Borgerdialog   |   Organisationsudvikling   |   Evaluering   |   Referencer


Detail billede
   Kontakt

Tine Lohmann
Tel: 66 14 33 48
Mail: tl@cogita.dk
Kommunikationsstrategi


Information og kampagner er et vigtig element i det kommunale arbejde og et effektivt værktøj til at skabe afgørende forandringer. Alt for mange informationsopgaver og kampagner gennemføres imidlertid uden at have de væsentlige forudsætninger i orden, og det går ud over resultaterne. Men sådan behøver det ikke at være. Med en kommunikationsstrategi som udgangspunkt for opgaveløsningen er kommunen både sikret det bedste grundlag for opgaveløsningen og godt på vej til målbare resultater.

Skaber overblik, sammenhæng og effekt

En gennemarbejdet kommunikationsstrategi sikrer, at kommunikationsindsatsen bliver gennemført i overensstemmelse med kommunens overordnede målsætninger, og den er desuden med til at sikre en ensartet linje i organisationens opgaveløsning.

Kommunikationsstrategien kan betragtes som både et strategisk og praktisk værktøj, der sikrer:

  • Overblik
  • Handlekraft
  • Sammenhæng og ensartethed i offentlig service og opgaveløsning
  • Effekt - realistiske og målbare succeskriterier
  • Timing - de rette medier og virkemidler
  • Præcision - den rette målgruppe nås effektivt

Godt forarbejde er afgørende for resultaterne

COGITA rådgiver om udvikling af kommunikationsstrategier, både for organisationen som helhed og i forbindelse med konkrete kommunikations- eller informationsopgaver - og altid med udgangspunkt i organisationens konkrete situation.

Vi hjælper med at udvikle de overordnede retningslinier for, hvordan organisationen skal kommunikere for at opnå de bedst mulige resultater, og vi bistår med at udpege de strategiske og praktiske tiltag, som kommunen skal sætte i værk for, at strategien kan føres ud i livet.

Vi udformer en praktisk anvendelig kommunikationsstrategi, der sikrer, at kommunikationen gennemføres til de relevante målgrupper, indeholder de relevante budskaber og sker gennem de relevante kommunikationskanaler. Derudover lægger vi stor vægt på altid at opstille succeskriterier, der efterfølgende følges op af evaluering af kommunikationsindsatsen.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk