Kommunikation & organisation

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Info & kampagner   |   Strategi   |   Interessentanalyse   |   Borgerdialog   |   Organisationsudvikling   |   Evaluering   |   Referencer


Detail billede
   Kontakt

Morten Rettig
Tel: 66 14 33 48
Mail: mr@cogita.dk
Udvalgte referencer


Borgerdialog ifm. planstrategi

Udarbejdelse af debatoplæg, planlægning af borgerdialog, tilrettelæggelse og gennemførelse af borgermøde
Nyborg Kommune 2007

Præsentationspjece for Øresund 21-projektet

Tekst og layout af pjece i forb. med projektets afslutning
Frederiksberg Kommune 2007

Kommunikationskursus for Plan- og Agenda 21-medarbejdere

2007

Involveringsstrategi

Udarbejdelse af interessentanalyse og strategi for involvering af interessenter i forbindelse med udarbejdelse af cykelpolitik
Frederiksberg Kommune 2006

Involvering af interessenter ifm. udvikling af rekreative arealer

Fyns Amt og Otterup Kommune 2005-2006

Det Gode Grønne Liv

Strategisk rådgivning, projektkoordination, PR og markedsføring
Middelfart Kommune 2005-2006

Paperman

Intern papirsparekampagne
Lyngby-Taarbæk Kommune 2005-2006

Unge og miljø

Undersøgelse af unges miljøholdninger og -adfærd:
Spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterviews
Odense Kommune 2005-2006

Evaluering af Interreg. projektet Bæredygtig Mobilitet i Øresundsregionen

Københavns Kommune 2005

Pjece om borgermøde
Husstandsomdelt invitationspjece ifbm. borgermøde om kommuneplan og Agenda 21 på Ørbæk Skole
Ørbæk Kommune 2005

Temadage om børn og miljø

Tilrettelæggelse og gennemførelse af temadage for personale og ledelse i daginstitutioner om miljøarbejde.
Glostrup, Aarup, Årslev, Nørre Aaby, Vojens, Lyngby-Taarbæk og Tommerup Kommune 2005-2006

Temadage om medejerskab

Kompetenceudvikling af personale og ledelse i institutioner.
Dianalund, Glostrup, Gladsaxe Kommune 2004-2006

Cykelregnskab
Udarbejdelse og layout af cykelregnskab
Frederiksberg Kommune 2005

Udarbejdelse af miljøhåndbogen "Bæredygtighed i Børnehøjde"
COGITA 2005

Skolevejspjece
Tekst til forældrepjece om trafiktræning af børn.
Odense Kommune 2005

Projektfolder for Bæredygtig Mobilitet i Øresundsregionen
Tekst og layout af projektfolder
Københavns Kommune 2005

Involveringsstrategi

Udarbejdelse af strategi med anbefalede handlinger for ansvarliggørelse af eksterne interessenter
Frederiksberg Kommune 2005

Tilfredshed med lokaltrafikken

Undersøgelse af brugertilfredshed med den lokale kollektive trafik:
Spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterviews
Ørbæk Kommune 2005

Stikort

Flersproget kort over rekreative stier og ruter i Nørre Aaby Kommune og omegn
Nørre Aaby Kommune 2005

Interessentanalyse ifm. kommunesammenlægning

Kortlægning og analyse af interessenter for Ørbæk, Ullerslev og Nyborg kommuner, udarbejdelse af involveringsstrategi.
Ørbæk Kommune 2005

Snerydningsfolder
Kerteminde Kommune 2005

Undervisning i kommunikation

Kompetenceudvikling af miljømedarbejdere fra 7 danske og 6 svenske kommuner (Øresund 21).
Frederiksberg Kommune 2005

Agenda 21-strategier
Udarbejdelse og layout af 18 Agenda 21-strategier
18 kommuner 2004-2005

Samkørselskampagner i København

Kommunikationsrådgivning, markedsføring, evaluering
Københavns Kommune 2004-2005

Analyse af rejseinformation i Øresundsregionen

Kortlægning og analyse af eksisterende rejseinformation, brugervenlighedstest, anbefalinger til udbygning af rejseinformation på Internettet. Udarbejdelse af ny rejseinformation på Internettet.
Københavns Kommune 2004-2005

Organisering af bæredygtighedsarbejde

Tværsektoriel organisering af lokal Agenda 21 og Miljøvurdering, processtyring, interessentanalyse, involveringsstrategi.
Svendborg Kommune 2004-2005

Borgerdialog ifm. plan- og Agenda 21 strategi

Udarbejdelse af strategi og borgerinformation, planlægning af borgerdialog, tilrettelæggelse og gennemførelse af borgermøde med caféværksteder.
Ørbæk Kommune 2004-2005

Udvikling af web site til Region 21

MiljøForum Fyn 2004

Interessentanalyse

Kortlægning og analyse af interessenter for Miljøafdelingen, udarbejdelse af involveringsstrategi.
Frederiksberg Kommune 2003-2004

Markedsføring af samkørsel på Odense Universitetshospital
Fyns Amt, Odense Kommune 2002-2004

Beboerpjece om miljøvenlig adfærd

Udarbejdelse af beboerpjece - research, tekstarbejde, layout.
Erhvervs- og Boligstyrelsen 2002

Målafklaring for kommunalbestyrelsen

Tilrettelæggelse og gennemførelse af temamøde om planstrategi, lokal Agenda 21 og borgerdeltagelse, processtyring, evaluering.
Stevns Kommune 2002

Miljøtrafikugen

Kommunikationsstrategi, tilrettelæggelse og gennemførelse af kampagner og events, udarbejdelse af markedsføringsmaterialer, evaluering.
Odense Kommune 2000-2002

Odense Cykelby
Kommunikationsrådgivning, idéudvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af over 20 kampagner og aktiviteter, og udarbejdelse af informations- og markedsføringsmateriale.
Odense Kommune 1999-2003

Lokal Agenda 21

Tilrettelæggelse og gennemførelse af lokal Agenda 21 fremtidsværksted og ideværksteder.
Odense Kommune 1995-1996

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk