Kommunikation & organisation

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Info & kampagner   |   Strategi   |   Interessentanalyse   |   Borgerdialog   |   Organisationsudvikling   |   Evaluering   |   Referencer


Detail billede
   Kontakt

Birgitte Bagge
Tel: 66 14 33 48
Mail: bb@cogita.dk
Interessentanalyse


Mange offentlige tiltag og kampagner har haft svære betingelser, fordi de har mødt uventet modstand. Mange af disse problemer kan imidlertid undgås, hvis man allerede tidligt i forløbet danner sig et overblik over hvilken modstand og fra hvilken kant, modstanden kan komme, og inddrage disse forhold i planlægningen fra starten.

Skab medspillere frem for modspillere

Gennem en interessentanalyse kan kommunen ikke blot få overblik over væsentlige interessenter, men også få mulighed for at inddrage og påvirke deres holdninger til et kommunalt tiltag eller en indsats.

Med interessentanalysen får kommunen:

  • overblik over vigtige ressourcepersoner, der med fordel kan involveres i projektet.
  • Identificeret ekstra viden og ressourcer, der kan bruges i projektet.
  • synliggjort potentielle modspillere og medspillere
  • synliggjort eventuelle barrierer og potentialer

Fra Interessentanalyse til involveringsstrategi

COGITA har igennem flere år udarbejdet interessentanalyser - typisk som led i en samlet involveringsstrategi. Opgaven løses med udgangspunkt i hele vores kompetencespektrum og spænder således fra kortlægning over analyse til den praktiske gennemførelse af fx kommunikationskampagner eller borgermøder.

Selve interessentanalysen består typisk af en kortlægningsdel og en analytisk del, der bl.a. identificerer:
  • hvem der har interesse i projektet/opgaven (stakeholders),
  • hvilke ressourcer de råder over (viden, holdning, motivation),
  • hvordan de vigtige interessenter kan bruges konstruktivt både for at skabe merværdi og fremdrift og for at imødekomme eventuelle interessekonflikter.


COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk