Kommunikation & organisation

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Info & kampagner   |   Strategi   |   Interessentanalyse   |   Borgerdialog   |   Organisationsudvikling   |   Evaluering   |   Referencer


Detail billede
   Kontakt

Tine Lohmann
Tel: 66 14 33 48
Mail: tl@cogita.dk
Information & kampagner


Information og kommunikation er en af grundstenene i den offentlige forvaltnings arbejde. Hvad enten der er tale om serviceinformation, lovgivning, råd og vejledning, åbningstider, snerydning, affaldshåndtering eller kommunestrategien, er det derfor vigtigt, at kommunikationen er tilrettelagt, så den er relevant og tilgængelig for borgerne.

Alt for meget offentlig kommunikation er desværre ikke udarbejdet med øje for modtageren, men tager udgangspunkt i afsenderen behov. Det betyder, at meget offentlig information og kommunikation skyder forbi målet.

Grundig planlægning er nøglen til succes

COGITA har mange års erfaring med offentlig kommunikation og information - hvad enten der er tale om informationsmateriale eller adfærdsændrende kampagner.

Vi lægger stor vægt på et grundigt forarbejde, da grundig planlægning af kommunikationen er nøglen til succes. Derigennem sikrer man nemlig, at det rette budskab kommer ud til de rette modtagere på den rette måde.

COGITA kan varetage både hele eller dele af informationsopgaven eller kampagneforløbet. Et kommunikationsforløb kan bestå af følgende elementer:

  • Målgruppeanalyse - herunder fx spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews
  • Udarbejdelse af kommunikationsstrategier
  • Projektstyring
  • Tekstproduktion og layout af informations- eller kampagnemateriale
  • Event making
  • PR-strategi
  • Afvikling
  • Evaluering


COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk