Kommunikation & organisation

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Info & kampagner   |   Strategi   |   Interessentanalyse   |   Borgerdialog   |   Organisationsudvikling   |   Evaluering   |   Referencer


Detail billede
   Kontakt

Birgitte Bagge
Tel: 66 14 33 48
Mail: bb@cogita.dk
Evaluering


Information og kampagner er centrale opgaver i det kommunale arbejde. Alt for mange informationsopgaver og kampagner bliver dog kun mangelfuldt eller slet ikke evalueret, og det er et stort problem, da effekterne og kvaliteten af kommunikationen således ikke undersøges.

Evaluering er et nøgleord for COGITA - både i forhold til vores egen virksomhed og i samarbejdet med vores kunder. Vi arbejder med en lærende evalueringstilgang, hvor evalueringen ikke kun har til formål at dokumentere effekterne af kommunikationsindsatsen her og nu - men også at fokusere på, hvordan opgaven i fremtiden kan gøres endnu bedre.

En gennemtænkt og gennemarbejdet evaluering er således ikke blot en god afslutning på en opgave, der er med til at sikre synlighed og dokumentation for de resultater og erfaringer, som indsatsen har skabt. Den er også den bedste forudsætning for den fremtidige opgaveløsning, fordi den sikrer:

  • at vigtig erfaring og viden ikke går tabt.
  • at kommunen lærer af både succeser og fejltagelser.
  • at kommunen opbygger kompetence og viden.
  • at kommunen skaber sammenhængende resultater.

Både effekt og proces

COGITA har gennemført en lang række evalueringer af fx informationsindsatser og kampagner med et adfærdsændrende sigte. Vi har erfaring med en lang række evalueringsmetoder af både kvalitativ og kvantitativ karakter - som fx interviews, fokusgrupper og spørgeskemaer.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk