Kommunikation & organisation

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Info & kampagner   |   Strategi   |   Interessentanalyse   |   Borgerdialog   |   Organisationsudvikling   |   Evaluering   |   Referencer


Detail billede
   Kontakt

Birgitte Bagge
Tel: 66 14 33 48
Mail: bb@cogita.dk
Borgerdialog


Dialog med borgere, virksomheder og organisationer er en vigtig del af den kommunale opgaveløsning. En god borgerdialog er et effektivt værktøj til at højne kommunens serviceniveau, fordi den bringer opgaveløsningen i øjenhøjde med kommunens interessenter - borgere, erhvervsliv og organisationer.

Borgerdialogen sikrer, at opgaveløsningen og kommuneudviklingen foregår i et samspil med kommunens interessenter og indebærer desuden en række fordele for kommunen - ikke mindst i form af:

  • mindre modstand mod forandringer
  • større opbakning til og forståelse for kommunens dispositioner
  • større medansvar og medejerskab hos interessenterne

Værdiskabende dialog

COGITA har igennem mange år arbejdet med borgerdialog - fra interessentanalyse over involveringsstrategi til kommunikation og dialogfora. Vi tager udgangspunkt i, hvordan kommunen gennem dialog med interessenterne kan få værdifulde informationer og lette implementeringen af bl.a. strategier, planer og projekter.

Med udgangspunkt i hele vores kompetencespektrum løser vi opgaver, der spænder fra det strategiske over det analytiske til den praktiske gennemførelse af fx kommunikationskampagner, borgermøder eller opbygning af netværk.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk