Strategi & planlægning

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Miljøvurdering   |   Agenda 21   |   Kommune- & lokalplaner   |   Andre planer   |   Borgerdialog   |   Referencer


Detail billede
   Kontakt

Morten Rettig
Tel: 66 14 33 48
Mail: mr@cogita.dk
Udvalgte referencer


Bæredygtig planlægning i Svendborg

Interessentanalyse, organisations- og kompetenceudvikling samt udvikling af privat-offentligt dialogforum.
Svendborg Kommune 2006-2007

Miljøvurdering af stadionudvidelse i Køge Kommune

Køge Kommune 2007

Rådgivning ifm. udarbejdelse af sammenfattende redegørelse for lokalplan for biogasanlæg i Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune 2007

Rådgivning ifm. planstrategi

Lemvig Kommune, Faxe Kommune, Nyborg Kommune 2006-2007

Involveringsstrategi

Udarbejdelse af interessentanalyse og strategi for involvering af interessenter i forbindelse med udarbejdelse af cykelpolitik
Frederiksberg Kommune 2006

Scoping og miljøvurdering af tillæg til Ringe Kommuneplan 2002-2013

Ringe Kommune 2006

Miljøvurdering samt forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for golf, wellness og hestecenter på Broholm Gods

Gudme Kommune og Golf Management A/S 2006

Konsekvensvurdering af golfbane ved Hessellundgård i Karup

Karup Kommune 2006

Miljøvurdering af plan for boligområde i Kirke Hyllinge i Bramsnæs Kommune

Udarbejdet for Hvenegaard A/S 2006

Miljøvurdering, lokalplan og kommuneplantillæg for placering af biogasanlæg nord for Blære By i Aars Kommune

Aars Kommune 2006

Miljøvurdering af kommuneplan

Svendborg Kommune 2006

Screening af erhvervsområde

Screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer
Årslev Kommune 2006

Miljøvurdering af boligområde og screening af tilhørende spildevandstillæg

Tommerup Kommune 2006

Screening af lokalplan for boligområde i Odder Kommune

Prisme Arkitekter A/S 2006

Miljøvurdering og lokalplan for golfbane

Ringe Kommune 2005.

Miljøvurdering af masterplan for ny bydel

Fakse Kommune 2005.

Miljøvurdering af sommerhusområde og screening af den tilhørende spildevandsplan

Fåborg Kommune 2005

Screening af en række lokalplaner iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Bl.a. Hvenegaard A7S, Kaae Gruppen A/S og Frydkjær A/S 2005.

Screening af lokalplan for boligområde

Årslev Kommune 2005

Udvikling af manual for miljøkonsekvensvurdering

Udarbejdelse af værktøjer til vurdering af miljøkonsekvenser af politiske beslutninger
Lyngby-Taarbæk Kommune 2005-2006.

Oplæg på Miljøministeriets og Dansk Golf Unions konference om lokalisering af golfbaner

Skov- og Naturstyrelsen 2005.

Involveringsstrategi

Udarbejdelse af strategi med anbefalede handlinger for ansvarliggørelse af eksterne interessenter.
Frederiksberg Kommune 2005

Sundhed og miljø

Undersøgelse af kommunale erfaringer med og muligheder for kobling af sundhed og miljø.
Odense Kommune 2005

Miljøvurdering af lokalplan for golfbane

Sydthy Kommune 2005.

Regionale netværk for miljøvurdering

Etablering, koordinering, kompetenceudvikling, procesledelse.
41 kommuner 2004-2005.

Kompetenceudvikling inden for miljøvurdering

Tilrettelæggelse og gennemførelse af temadage, kurser og workshops for kommunale planlæggere.
109 kommuner 2004-2005.

Lokalplan for nyt boligområde

Bogense Kommune 2005.

Plan- og Agenda 21-strategi

Udarbejdelse af strategi og borgerinformation, planlægning af borgerdialog, tilrettelæggelse og gennemførelse af borgermøde med caféværksteder.
Ørbæk Kommune 2005

Revision af trafiksikkerhedsplan

Kortlægning og analyse, målafklaring, udarbejdelse af handlingsplan, borgerdialog, formidling.
Aarup Kommune 2004-2005

Redegørelse for lokal Agenda 21-strategi
Kortlægning og analyse, visions- og målafklaring, udarbejdelse af strategi og handlingsplan, formidling.
18 kommuner 2003-2005

Lokal Agenda 21 i Øresundsregionen

Projektudvikling, projektkoordination, strategisk og operationel rådgivning for 7 danske og 6 svenske kommuner.
Frederiksberg Kommune 2004-2007

Cykelregnskab
Projektkoordination, dataindsamling og -analyse, layout.
Frederiksberg Kommune 2004-2007

Interessentanalyse

Kortlægning og analyse af interessenter for Miljøafdelingen, udarbejdelse af involveringsstrategi.
Frederiksberg Kommune 2003-2004

REGION 21

Projektudvikling, projektkoordination, strategisk og operationel rådgivning for 17 danske kommuner og 4 tyske kredse.
MiljøForum Fyn 2003-2006

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk