Strategi & planlægning

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Miljøvurdering   |   Agenda 21   |   Kommune- & lokalplaner   |   Andre planer   |   Borgerdialog   |   Referencer
   Organisering & metoder   |   Udarbejdelse af MV   |   Kompetenceudvikling   |   Netværk for MV og VVM   


Detail billede
   Yderligere info

Deltagelse i et regionalt netværk for miljøvurdering og VVM koster årligt 6.600 kr. excl. moms pr. kommune.


   Kontakt

Dorte E. Nielsen
Tel: 66 14 33 48
Mail: den@cogita.dk


Netværk for Miljøvurdering og VVM


COGITA har etableret tre regionale netværk for kommunale planlæggere og miljømedarbejdere om miljøvurdering af planer og programmer og VVM. Netværkene dækker henholdsvis:

  • Midt- og Nordjylland
  • Sydjylland og Fyn
  • Hovedstaden, Sjælland og Øerne

Netværkene danner rammen om erfaringsudveksling, videndeling og -tilførsel samt drøftelse af både principielle og konkrete problemstillinger, der dukker op i forbindelse med implementering af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og VVM.

Ny viden og kompetencer

Deltagelse i de regionale netværk for miljøvurdering og VVM giver en række fordele for kommunen:

  • Ny viden om miljøvurdering og VVM, herunder myndighedsafgørelser, metoder, værktøjer og klagesager
  • Mulighed for drøftelse af konkrete kommunale problemstillinger
  • Udveksling af erfaringer med andre kommuner
  • Kompetenceudvikling af deltagende medarbejdere

Medlemskab af et regionalt netværk giver adgang for alle kommunens relevante medarbejdere til tre årlige netværksmøder, netværkets materialesamling og nyheder om miljøvurdering og VVM. Derudover får kommuner, der er medlem af de regionale netværk, rabat på deltagelse i COGITAs kurser og workshops om miljøvurdering og VVM.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk