Strategi & planlægning

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Miljøvurdering   |   Agenda 21   |   Kommune- & lokalplaner   |   Andre planer   |   Borgerdialog   |   Referencer
   Organisering & metoder   |   Udarbejdelse af MV   |   Kompetenceudvikling   |   Netværk for MV og VVM   


Detail billede
   Kontakt

Morten Weile
Tel: 66 14 33 48
Mail: mow@cogita.dk
Kompetenceudvikling


COGITA har siden 2004 gennemført en lang række kurser, temadage og workshops om miljøvurdering af kommunale planer. Allerede før Lov om miljøvurdering af planer og programmer var vedtaget, afholdt COGITA en række temadage for at klæde kommunerne på til den nye opgave. Sammenlagt har COGITA forestået kompetenceudvikling inden for miljøvurdering for mere end 110 kommuner og amter.

Vi har stor erfaring med miljøvurdering og har en tæt dialog med Landsplanafdelingen og en lang række kommuner. På den baggrund kan vi skræddersy kompetenceudviklingen, så den passer til jeres behov.

Vi udbyder desuden løbende kurser og workshops om miljøvurdering.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk