Strategi & planlægning

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Miljøvurdering   |   Agenda 21   |   Kommune- & lokalplaner   |   Andre planer   |   Borgerdialog   |   Referencer
   Organisering & metoder   |   Udarbejdelse af MV   |   Kompetenceudvikling   |   Netværk for MV og VVM   


Detail billede
   Kontakt

Morten Weile
Tel: 66 14 33 48
Mail: mow@cogita.dk
Organisering & metoder


Hensigten med Lov om miljøvurdering af planer og programmer er at fremme en bæredygtig udvikling ved at integrere bæredygtighed i den kommunale planlægning. Hvis den kommunale virkelighed skal leve op til lovens hensigt, kræver det først og fremmest en hensigtsmæssig organisering og udvikling af effektive metoder til miljøvurdering.

Medejerskab og effektivitet

Det er afgørende, at organiseringen af miljøvurderingen inddrager de relevante interne såvel som eksterne interessenter og skaber på den måde fundamentet for et bredt forankret medejerskab til miljøvurdering af kommunens planer. Ligeledes er det afgørende at udvikle og vælge de rette metoder, der sikrer en effektiv arbejdsgang, som samtidig lever op til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Samarbejde med mere end 40 kommuner

COGITA har et indgående kendskab til og stor erfaring med organisering og metoder inden for miljøvurdering. Vi rådgiver mere end 40 kommuner og bistår med konkrete organiserings- og metodeudviklingsopgaver.

Et samarbejde med COGITA kan derfor indebære en række fordele for kommunen:

  • Adgang til omfattende viden og erfaringer ifht. loven og praksis i danske kommuner
  • Forankring af miljøvurderingsarbejdet i forvaltningen og hos den politiske og administrative ledelse
  • Kortlægning og involvering af relevante interessenter
  • Udvikling af skræddersyede og effektive metoder, der virker i jeres organisation
  • Kvalitetssikring af jeres miljøvurderingsarbejde

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk