Strategi & planlægning

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Miljøvurdering   |   Agenda 21   |   Kommune- & lokalplaner   |   Andre planer   |   Borgerdialog   |   Referencer
   Organisering & metoder   |   Udarbejdelse af MV   |   Kompetenceudvikling   |   Netværk for MV og VVM   


Detail billede
   Yderligere info

Læs KL's Kom-i-gang-guide om miljøvurdering: PDF-dokument

Læs Miljøministeriets "Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer."

Læs "Lov om miljøvurdering af planer og programmer"


   Kontakt

Morten Weile
Tel: 66 14 33 48
Mail: mow@cogita.dk
Miljøvurdering


Danske amter og kommuner skal ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer miljøvurdere alle lovpligtige planer, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet. COGITA har allerede længe inden lovens ikrafttrædelse i juli 2004 arbejdet med strategisk miljøvurdering - og kombineret med vores viden og erfaring inden for kommunal planlægning, Agenda 21 og miljøarbejde giver det et solidt grundlag for rådgivning indenfor alle aspekter af miljøvurdering.

Dialog og skræddersyede løsninger

Miljøvurdering er fortsat et nyt opgavefelt for kommunerne - og der er fortsat stor usikkerhed omkring organisering, metoder og gennemførelsen af miljøvurderingens forskellige faser. COGITA rådgiver om og løser opgaver inden for alle aspekter af miljøvurdering:

  • Vi rådgiver om, hvordan I kan organisere udførelsen af miljøvurdering i kommunen, og hvilke metoder, I kan anvende
  • Vi forestår gennemførelsen af miljøscreening og miljøvurdering
  • Vi tilbyder kompetenceudvikling på mange niveauer - fra grundkurser til workshops og temadage i kommunen
  • Vi organiserer erfaringsudveksling og videndeling i vore regionale netværk for miljøvurdering.
COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk