Strategi & planlægning

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Miljøvurdering   |   Agenda 21   |   Kommune- & lokalplaner   |   Andre planer   |   Borgerdialog   |   Referencer
   Planstrategi   |   Kommuneplan   |   Lokalplan   |   Borgerdialog   |   Miljøvurdering   |   Rådgivningsmøde


Detail billede
   Kontakt

Morten Weile
Tel: 66 14 33 48
Mail: mow@cogita.dk
Kommune- & lokalplaner


En gennemtænkt strategi og en gennemarbejdet planlægning skaber de bedste forudsætninger for vækst og udvikling. Det gælder naturligvis også i den kommunale verden. Danske kommuner har igennem planloven en række værktøjer, der giver gode muligheder for at sikre en sammenhængende og effektiv strategi- og planproces.

Fra strategi til detailbestemmelser

COGITA arbejder med alle aspekter af den kommunale planlægning - lige fra den overordnede strategi i planstrategien over de generelle rammer i kommuneplanen til de nødvendige detailbestemmelser i lokalplanen. Vort speciale er tillige at inddrage bæredygtighedsperspektivet i den kommunale planlægning, bl.a. gennem miljøvurdering af de kommunale planer.

Vi betragter plan- og strategiarbejdet som en tværfaglig opgave, hvor vores kompetencer inden for bl.a. strategisk rådgivning, procesledelse, fysisk planlægning, organisation og kommunikation kommer i spil - afhængig af den konkrete opgave.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk