Strategi & planlægning

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Miljøvurdering   |   Agenda 21   |   Kommune- & lokalplaner   |   Andre planer   |   Borgerdialog   |   Referencer
   Interessentanalyse   |   Involvering af interessenter


Detail billede
   Kontakt

Birgitte Bagge
Tel: 66 14 33 48
Mail: bb@cogita.dk
Borgerdialog


Dialog med borgere, virksomheder og organisationer er en vigtig del af den danske plantradition. En god dialog med de eksterne interessenter indebærer en række fordele for kommunen - ikke mindst i form af mindre modstand mod forandringer og større medansvar og medejerskab hos interessenterne.

Værdiskabende dialog

Dialogen med kommunens interessenter er et helt afgørende omdrejningspunkt for kommunens strategi- og planlægningsproces. Vi ser det som vores opgave at rådgive om, hvordan kommunen gennem dialog med interessenterne kan få værdifulde informationer og lette implementeringen af strategier, planer og projekter.

Fra interessentanalyse til borgermøde

COGITA har igennem mange år arbejdet med borgerdialog i alle dets facetter - fra interessentanalyse over involveringsstrategi til kommunikation og dialogfora. Med udgangspunkt i hele vores kompetencespektrum løser vi opgaver, der spænder fra det strategiske over det analytiske til den praktiske gennemførelse af kommunikationskampagner, borgermøder eller opbygning af netværk.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk