Strategi & planlægning

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Miljøvurdering   |   Agenda 21   |   Kommune- & lokalplaner   |   Andre planer   |   Borgerdialog   |   Referencer
   Sektorplaner   |   Trafiksikkerhedsplan   |   Borgerdialog   |   Miljøvurdering


Detail billede
   Kontakt

Morten Weile
Tel: 66 14 33 48
Mail: mow@cogita.dk
Andre planer


En lang række sektorplaner og andre planer og programmer er gennem årene dukket op i den kommunale verden. Flere af dem er lovpligtige, men langt de fleste er planer, som kommunerne selv vælger som supplement til det lovbestemte plansystem. Det er der god grund til - en veludviklet planlægning med involvering af relevante interne og eksterne interessenter er nemlig et solidt fundament for en bæredygtig kommunal udvikling - i både økonomisk, social/kulturel og miljømæssig henseende.

Integrér bæredygtighed i den kommunale planlægning

COGITA arbejder med alle aspekter af kommunal planlægning - fra strategi over databehandling og analyse til inddragelse af interessenter. Vort speciale er tillige at inddrage bæredygtighedsperspektivet i den kommunale planlægning, bl.a. gennem miljøvurdering af planer og programmer. Vi betragter plan- og strategiarbejdet som en tværfaglig opgave, hvor vores kompetencer indenfor bl.a. strategisk rådgivning, procesledelse, fysisk planlægning, organisation og kommunikation kommer i spil - afhængig af den konkrete opgave.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk