Strategi & planlægning

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Miljøvurdering   |   Agenda 21   |   Kommune- & lokalplaner   |   Andre planer   |   Borgerdialog   |   Referencer
   Organisering & metoder   |   Inddragelse af interessenter   |   Agenda 21-strategi   |   Netværk for Agenda 21   |   Rådgivning


Detail billede

   Kontakt

Birgitte Bagge
Tel: 66 14 33 48
Mail: bb@cogita.dk
Rådgivningsmøde


Som et særligt tilbud til kommuner, der deltager i COGITAs regionale netværk for lokal Agenda 21, tilbyder COGITA et intensivt rådgivningsmøde med to erfarne konsulenter.

Forud for rådgivningsmødet har I mulighed for at tilsende os lokal Agenda 21-strategier, statusnotater eller andre dokumenter, I gerne vil drøfte på mødet. Og I har mulighed for at invitere alle de kolleger og chefer, I vurderer, er relevante, med til rådgivningsmødet.

Det er naturligvis jer, der disponerer over de 2 timer, rådgivningsmødet varer - men vi kan fx tage udgangspunkt i følgende dagsorden:

  • Status for jeres hidtidige arbejde
  • Fremtidig organisering
  • Den kommende Agenda 21-strategi
  • Dialog med interessenter - internt og eksternt
  • Aktiviteter, proces og strategiske indsatsområder

Prisen for et rådgivningsmøde på 2 timer med 2 erfarne konsulenter er 3.000 kr. excl. moms + rejseomkostninger. Prisen inkluderer også vores forberedelse på baggrund af tilsendte dokumenter.

Som opfølgning på mødet kan vi efterfølgende udarbejde et notat, der systematisk samler op på mødet og indeholder konkrete anbefalinger til jeres videre arbejde, for 4.500 kr. excl. moms.


Klippekort: Rådgivning om lokal Agenda 21


Kommuner, der deltager i COGITAs regionale netværk for lokal Agenda 21, har nu mulighed for at få en fleksibel rådgivningsordning om lokal Agenda 21 til en overkommelig pris. Som Agenda 21-medarbejder oplever man ofte et behov for lidt sparring og konkret rådgivning i forskellige faser af Agenda 21-arbejdet. Derfor har COGITA etableret en ”klippekortsordning”, hvor man for et fast beløb får 15 rådgivningstimer. Disse timer kan man så selv disponere 100% over – de kan bruges i små portioner til fx telefonrådgivning, eller de kan bruges til større opgaver som fx procesledelse af møder med borgere eller politikere.

Klippekortet består som nævnt af 15 rådgivningstimer hos COGITAs konsulenter. Timerne kan frit anvendes til rådgivning inden for lokal Agenda 21, fx:

  • Lokal Agenda 21-strategien – indhold og proces
  • Politisk og organisatorisk forankring
  • Borgerdialog
  • Kommunikation og formidling

Prisen for et klippekort med 15 timers rådgivning er 10.000 kr. excl. moms.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk