Strategi & planlægning

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Miljøvurdering   |   Agenda 21   |   Kommune- & lokalplaner   |   Andre planer   |   Borgerdialog   |   Referencer
   Organisering & metoder   |   Inddragelse af interessenter   |   Agenda 21-strategi   |   Netværk for Agenda 21   |   Rådgivning


Detail billede

   Yderligere info

Deltagelse i et Agenda 21-netværk koster 6.600 kr. excl. moms pr. kommune i 2007 - prisen er uafhængig af, hvor mange medarbejdere, der deltager fra kommunen.


   Yderligere oplysninger

Anja Schaumburg
Tel: 66 14 33 48
Mail: as@cogita.dk
Regionale netværk for Lokal Agenda 21


Danske kommuner har arbejdet med lokal Agenda 21 siden midten af 1990'erne. I den forgangne tid er en række netværk for de kommunale Agenda 21-medarbejdere blusset op og ned igen. I dag er der ikke megen netværksaktivitet tilbage - på trods af, at flere kommuner er aktive, og at behovet for erfaringsudveksling og videndeling er større end nogensinde.

COGITA har derfor etableret tre nye regionale netværk for Agenda 21-medarbejdere, planlæggere og miljømedarbejdere i kommunerne om lokal Agenda 21. Netværkene danner rammen om erfaringsudveksling, videndeling og -tilførsel.

Deltagelse i de regionale netværk for lokal Agenda 21 giver kommunen en række fordele, bl.a.:

  • Ny viden om lokal Agenda 21, herunder præsentation af konkrete projekter, metoder og værktøjer
  • Mulighed for drøftelse af konkrete kommunale problemstillinger
  • Udveksling af erfaringer med andre kommuner
  • Kompetenceudvikling af deltagende medarbejdere

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk