Strategi & planlægning

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Miljøvurdering   |   Agenda 21   |   Kommune- & lokalplaner   |   Andre planer   |   Borgerdialog   |   Referencer
   Organisering & metoder   |   Inddragelse af interessenter   |   Agenda 21-strategi   |   Netværk for Agenda 21   |   Rådgivning


Detail billede
   Kontakt

Birgitte Bagge
Tel: 66 14 33 48
Mail: bb@cogita.dk
Agenda 21-strategi


Kommuner og amter er i følge Planloven forpligtet til hvert 4. år at udarbejde en redegørelse for, hvordan kommunen eller amtet arbejder for at fremme en bæredygtig udvikling - eller med andre ord en redegørelse for kommunens Agenda 21-strategi. Stort set alle danske kommuner har afleveret deres første redegørelse for den lokale Agenda 21-strategi i årene 2003-2005. Fristen for aflevering af næste redegørelse er med udgangen af 2007.

Redegørelsen skal belyse, hvordan man arbejder med at mindske miljøbelastningen, fremmer bæredygtig byomdannelse og biologisk mangfoldighed, inddrager borgere, organisationer og erhvervsliv og sikrer, at Agenda 21 er forankret på tværs af de offentlige sektorer.

En strategi, der lever

COGITA har udarbejdet redegørelser for den lokale Agenda 21-strategi for 18 kommuner og har i den forbindelse samtidig rådgivet om bl.a. organiseringen af det lokale Agenda 21-arbejde, tilrettelæggelse af indsatser og kampagner, evalueringsmetoder, borgerinddragelse og politisk forankring.

Agenda 21-strategien kan og bør således være mere end en tryksag, der ender i Miljøministeriets arkiv. Strategien kan aktivt anvendes til, at I som kommune:

  • får opstillet målsætninger for en bæredygtig udvikling
  • sikrer en fast organisering af Agenda 21-arbejdet
  • får politisk ejerskab til Agenda 21
  • synliggør indsatser og resultater
  • sikrer involvering af borgere, erhvervsliv og organisationer

Vi bistår meget gerne med rådgivning og sparring både før, under og efter udarbejdelsen af den kommunale redegørelse.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk