Strategi & planlægning

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Miljøvurdering   |   Agenda 21   |   Kommune- & lokalplaner   |   Andre planer   |   Borgerdialog   |   Referencer
   Organisering & metoder   |   Inddragelse af interessenter   |   Agenda 21-strategi   |   Netværk for Agenda 21   |   Rådgivning


Detail billede
   Kontakt

Birgitte Bagge
Tel: 66 14 33 48
Mail: bb@cogita.dk
Inddragelse af interessenter


Inddragelse af interessenter er et nøglebegreb i lokal Agenda 21. Forudsætningen for en bæredygtig udvikling er nemlig, at borgere, virksomheder og organisationer i kommunen føler et medejerskab og dermed et medansvar - og det forudsætter naturligvis, at de inddrages aktivt i processen.

Hvem er jeres interessenter?

For at sikre en aktiv inddragelse af jeres interessenter er det en god idé at gennemføre en kortlægning af de lokale interessenter i kommunen som fx borgergrupper, interesseorganisationer, foreninger og virksomheder. En sådan kortlægning af det kommunale interessentlandskab kan efterfølgende anvendes som et strategisk værktøj, så I kan sikre, at de relevante aktørgrupper tages med på råd og "committes" i forhold til lokale projekter.

Få borgere og erhvervsliv med

Borgere, virksomheder og organisationer kan involveres på mange forskellige måder, niveauer og faser i processerne. Eksempelvis kan borgerne inddrages i forbindelse med opstart af kommunens lokal Agenda 21-arbejde, eller når kommunens visioner og mål er fastsat, så de aktivt kan medvirke til at udarbejde en strategi for, hvordan målene nås.

Vi har mange års erfaring med lokal Agenda 21-arbejde. Et samarbejde med COGITA giver jer derfor mulighed for:

  • at få overblik over hvilke interessenter, det kan være relevant at involvere
  • at planlægge og organisere involvering af interessenter
  • at vælge de bedste metoder til at motivere og engagere jeres interessenter
  • at tilrettelægge og gennemføre kommunikation med interessenterne
  • at få viden om effekten af jeres arbejde gennem kvalitative interviews og/eller spørgeskemaundersøgelser

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk