Strategi & planlægning

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Miljøvurdering   |   Agenda 21   |   Kommune- & lokalplaner   |   Andre planer   |   Borgerdialog   |   Referencer
   Organisering & metoder   |   Inddragelse af interessenter   |   Agenda 21-strategi   |   Netværk for Agenda 21   |   Rådgivning


Detail billede
   Kontakt

Birgitte Bagge
Tel: 66 14 33 48
Mail: bb@cogita.dk
Organisering & metoder


Inddragelse af eksterne interessenter og samarbejde på tværs af de kommunale forvaltninger er to helt afgørende ingredienser i det lokale Agenda 21-arbejde. Det stiller store krav til, hvordan kommunen organiserer arbejdet og hvilke metoder, man anvender.

Få det store overblik

Vi hjælper jer med at stille de vigtige spørgsmål:

  • Strategi - Hvor står vi, hvor vil vi hen, og hvordan kommer vi videre?
  • Organisering - Hvem har ansvar og kompetence, og hvem skal involveres?
  • Proces og metoder - Hvordan gennemfører vi det lokale Agenda 21-arbejde?

På baggrund af vores erfaringer med lokale Agenda 21-strategier samt organisering og tilrettelæggelse af Agenda 21-aktiviteter i en lang række danske kommuner tilbyder vi rådgivning om strategi, organisering og proces. Vi starter gerne med at tage temperaturen på det lokale Agenda 21-arbejde og foreslår på den baggrund konkrete tiltag tilpasset den lokale kontekst og ambitionsniveau. Vores udgangspunkt er således ikke at servere færdige svar eller grydeklare standardløsninger, men derimod at være kommunens sparringspartner, så vi i fællesskab kan udvikle løsninger, der matcher kommunens situation.

Nyt liv i Agenda 21

COGITA har et indgående kendskab til og stor erfaring med organisering og metoder inden for lokal Agenda 21. Et samarbejde med COGITA giver derfor kommunen en række fordelagtige muligheder:

  • Adgang til omfattende viden om og erfaringer med Agenda 21 og praksis i danske kommuner
  • Forankring af det lokale Agenda 21-arbejde i forvaltningen og hos den politiske og administrative ledelse
  • Kortlægning og involvering af relevante interessenter
  • Udvikling af skræddersyede og effektive metoder, der virker i jeres organisation
  • Kvalitetssikring af jeres Agenda 21-arbejde

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk