Strategi & planlægning

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Miljøvurdering   |   Agenda 21   |   Kommune- & lokalplaner   |   Andre planer   |   Borgerdialog   |   Referencer
   Organisering & metoder   |   Inddragelse af interessenter   |   Agenda 21-strategi   |   Netværk for Agenda 21   |   Rådgivning


Detail billede
   Yderligere info

Læs mere om, hvordan kommunen kan organisere Agenda 21-arbejdet i folderen "21 skridt i en bæredygtig retning": PDF-dokument


   Kontakt

Birgitte Bagge
Tel: 66 14 33 48
Mail: bb@cogita.dk
Agenda 21


Agenda 21 har siden Rio-konferencen i 1992 været overskriften for FN's miljøstrategi - ikke kun globalt, men også lokalt. I Danmark har vi taget opfordringen til at påtage sig et lokalt medansvar alvorligt og har gennem Planloven forpligtet amter og kommuner til hvert 4. år at redegøre for deres lokale Agenda 21-strategier.

12 års erfaring med Agenda 21

COGITA har arbejdet med lokal Agenda 21 siden 1995, og vi har i de forløbne år samarbejdet med mere end 30 kommuner om at sætte gang i det lokale Agenda 21-arbejde. Vi arbejder på mange fronter og mange niveauer - lige fra tilrettelæggelse og gennemførelse af miljøkampagner over interessentanalyser og involveringsstrategier til evaluering og udarbejdelse af kommunale Agenda 21-strategier.

Lokalt ejerskab er vejen til succes

Det lokale udgangspunkt er og bliver det væsentligste element i både lokal Agenda 21 og i vores arbejde. For os er det lokale ejerskab den eneste vej til at skabe forankring og langsigtede resultater. Vores udgangspunkt er derfor ikke at servere færdige svar eller grydeklare standardløsninger - vi ser det derimod som vores opgave at være med til at klæde kommunerne på til at løfte udfordringen.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk