Strategi & planlægning

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Miljøvurdering   |   Agenda 21   |   Kommune- & lokalplaner   |   Andre planer   |   Borgerdialog   |   Referencer


Detail billede
   Kontakt

Morten Rettig
Tel: 66 14 33 48
Mail: mr@cogita.dk
Strategi & planlægning


Strategi og planlægning er to uadskillelige og uundværlige elementer i moderne organisationer. En gennemtænkt strategi og gennemarbejdet planlægning skaber de bedste forudsætninger for vækst og udvikling - i såvel private som offentlige organisationer.

Strategi og planlægning på alle niveauer

COGITA arbejder med strategi og planlægning på alle niveauer. Vi har mange års erfaring med strategisk rådgivning, projekt- og ideudvikling, miljø- og fysisk planlægning, mål- og visionsafklaring, dataindsamling og -behandling, procesledelse, borgerdialog, layout og kommunikation.

Ejerskab er nøglen til resultater

Strategier og planer er kun noget værd, når de er forankret i organisationen, og derfor er det lokale ejerskab for os den eneste vej til at sikre langsigtede resultater. Vores udgangspunkt er således ikke at servere færdige svar eller grydeklare standardløsninger - vi ser det derimod som vores opgave at være med til at klæde kommunen på til selv at løfte udfordringen og sikre det lokale ejerskab gennem dialog.

Dialog er grundlag for en god proces

Dialog er et nøgleord for os. Derfor indleder vi altid opgaveløsningen med en uforpligtende samtale, hvor vi får afklaret de gensidige forventninger og får præciseret det lokale udgangspunkt, de lokale ønsker og ressourcer. På baggrund heraf tilrettelægger og gennemfører vi en skræddersyet proces, hvor vi hjælper med at stille de vigtige spørgsmål - Hvor står vi? - Hvor vil vi hen? - Hvordan kommer vi videre? - svarene, dem ligger I til gengæld inde med!

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk