Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Billede
   Kontakt

Morten Weile
Tel: 66 14 33 48
Mail: mow@cogita.dk
Hver anden kommune er endnu ikke i gang med planstrategien


COGITA har i starten af september gennemført en undersøgelse af, hvor langt de danske kommuner er kommet i processen med at udarbejde den kommende planstrategi. Undersøgelsen viser, at hver anden kommune endnu ikke har igangsat arbejdet med den planstrategi, der skal vedtages inden udgangen af 2007. I mange af disse kommuner er der heller ikke udarbejdet en køreplan for arbejdet.

Selvom halvdelen af de danske kommuner altså endnu ikke er gået i gang med planstrategien, forventer langt de fleste at være færdige til tiden – om end under et gevaldigt tidspres. Undersøgelsen viser således ikke, at der kan forventes problemer med at overholde tidsfristen – men derimod at processen i mange kommuner kan risikere at blive så forceret, at det måske kan komme til at knibe med det politiske ejerskab.

Planstrategien er ikke mindst for de nye sammenlagte kommuner et yderst vigtigt ledelses- og planlægningsværktøj. Derfor er ikke mindst det politiske ejerskab ganske afgørende – og netop derfor er der god grund til at igangsætte planstrategi-processen i dette efterår, så politikerne i sammenlægningsudvalgene bliver inddraget i den tidlige fase af arbejdet, og der dermed bliver skabt tid og rum til en succesfuld politisk forankring.

Miljøministeriets og Realdania arrangerede som opstart på deres fælles Plan09-projekt et seminar den 5. september i Odense om netop planstrategier. Seminaret, der havde deltagelse fra mere end to tredjedele af de nye kommuner, pegede også på, at det politiske ejerskab til planstrategien er et af de vigtigste succeskriterier. Samtidig blev der peget på, at udfordringerne i den kommende planstrategi – udover det politiske ejerskab – i høj grad handler om at vende blikket udad og involvere borgere og erhvervsliv i en bred dialog om kommunens fremtid.

COGITA rådgiver i dag flere kommuner om, hvordan det politiske ejerskab kan sikres allerede i den tidlige fase af planstrategi-processen, samt hvordan borgere og erhvervsliv aktivt kan involveres i processen, så der skabes et bredt ejerskab for den kommende planstrategi. Senest har vi indgået aftale med ny Nyborg Kommune om gennemførelse af visionsseminar, fordebat og udarbejdelse af planstrategi på en sådan måde, at strategien ikke blot bliver et støvet plandokument, men i stedet et aktivt ledelsesværktøj, som både politikere, forvaltningschefer og borgere har ejerskab til.

Yderligere oplysninger om, hvordan COGITA kan bistå fra opstart til endelig udarbejdelse af planstrategien, kan fås ved henvendelse til plan- og organisationskonsulent Morten Weile på tlf. 6614 3348 eller mow@cogita.dk.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk