Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Billede
   Kontakt

Morten Rettig
Tel: 66 14 33 48
Mail: mr@cogita.dk
COGITA ansætter 2 nye plankonsulenter


Stadig flere kommuner foretrækker at samarbejde med COGITA om plan- og miljøvurderingsopgaver. Det skyldes ikke mindst ønsket om kvalitetssikring og kompetenceudvikling - og en bedre sammenhæng mellem planlægning og miljøvurdering.

COGITA har på grundlag af den stigende efterspørgsel netop ansat to nye plankonsulenter til at løse de mange spændende opgaver. De to nye medarbejdere kommer begge fra stillinger som planlæggere i fynske kommuner. Karin Kærgaard, der er civilingeniør i urban design, kommer fra en stilling som planlægger i Nørre Aaby Kommune - mens Ann-Mett Rønsholt, der er landskabsarkitekt, tidligere har været ansat som planlægger i Langeskov Kommune.

Ansættelsen af Karin Kærgaard og Ann-Mett Rønsholt, der begge har erfaringer som kommunale planlæggere, understreger, at COGITA lægger afgørende vægt på at kunne tilpasse opgaveløsningen til den konkrete kommunale virkelighed - og på at tilføre kommunerne så megen værdi som muligt.

Gevinster ved at kombinere miljøvurdering og planudarbejdelse

Erfaringerne fra COGITAs samarbejde med kommunerne peger entydigt på, at der er store synergigevinster ved at kombinere miljøvurdering og planudarbejdelse i én samlet ydelse. Hensigten med miljøvurdering er jo netop at integrere miljøhensynet i planlægningen - og det sker langt mere effektivt og med færre omkostninger, når miljøvurderingen sker sideløbende med udarbejdelsen af den pågældende plan.

En anden væsentlig tendens er, at flere kommuner er opmærksomme på mulighederne for kompetenceudvikling igennem et samarbejde om konkrete plan- og miljøvurderingsopgaver. Det indebærer, at udarbejdelse af plan og miljøvurdering tilrettelægges, så der er en løbende tæt dialog mellem COGITA og kommunens medarbejdere - og der kan undervejs være fokus på udvikling af metoder og kompetencer samt løbende coaching - eventuelt kombineret med egentlige seminarer eller kurser.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk