Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Billede
   Kontakt

Morten Rettig
Tel: 66 14 33 48
Mail: mr@cogita.dk
Det halve Danmark med i netværk for miljøvurdering


I januar 2005 etablerede COGITA tre regionale netværk for kommunale planlæggere og miljømedarbejdere med fokus på miljøvurdering af planer. De regionale netværk dækker henholdsvis Region Midtjylland og Region Nordjylland, Region Syddanmark samt Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Mere end 40 kommuner har i det forgangne år deltaget i netværkenes aktiviteter og har herigennem fået tilført ny viden og nye kompetencer. Samtidig har kommunerne fået mulighed for at udveksle og drøfte erfaringer og konkrete problemstillinger med andre kommuner og COGITAs konsulenter.

Både store og små er med

Kommunernes erfaringer med de regionale netværk for miljøvurdering er så positive, at godt og vel det halve Danmark nu er med i netværkene. De deltagende kommuner dækker i 2006 godt 45% af landets samlede indbyggertal – i alt er 31 af de nye 98 kommuner med i netværkene. Og størrelsesmæssigt spænder netværkene vidt – fra Lemvig, Morsø og Faxe til København, Århus og Odense. Der er således gode muligheder for at udveksle erfaringer og drøfte problemstillinger med kommuner, der har en tilsvarende størrelse.

De første møder i 2006 har været afholdt med oplæg fra bl.a. Peter Arnborg fra Landsplanafdelingen, og på de kommende møder vil der bl.a. blive sat fokus på miljøvurdering af planstrategier og kommuneplanrevisioner.

Medlemskab af et regionalt netværk giver adgang for alle kommunens relevante medarbejdere til tre årlige netværksmøder og regelmæssige nyhedsbreve om miljøvurdering. Derudover får kommuner, der er medlem af de regionale netværk, rabat på deltagelse i COGITAs kurser og workshops om miljøvurdering.

Læs mere om de regionale netværk her eller kontakt Morten Weile på telefon 6614 3348 eller på mow@cogita.dk for yderligere oplysninger.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk