Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Billede
   Kontakt

Birgitte Bagge
Tel: 66 14 33 48
Mail: bb@cogita.dk
Konkret rådgivning om lokal Agenda 21


Med udgangen af 2007 skal kommunerne igen aflevere en lokal Agenda 21-strategi. I de nye storkommuner bliver det den første samlede strategi - for de kommuner, der ikke lægges sammen, bliver det den anden eller tredje strategi. Men uanset om kommunen skal lægges sammen med andre eller ej, er der en række grundlæggende udfordringer i både udarbejdelsen og den efterfølgende implementering af Agenda 21-strategien.

Kommunalreformen betyder, at organisering, arbejdsmetoder og aktiviteter skal samordnes, og at en ny organisation og rollefordeling skal på plads. Også i kommuner, der ikke skal lægges sammen, gennemføres der i mange tilfælde organisatoriske ændringer, der også berører Agenda 21-arbejdet og mulighederne for forankring og samarbejde på tværs af forvaltningerne.

Skræddersyet rådgivningsmøde

På den baggrund tilbyder COGITA et rådgivningsmøde, der sætter fokus på kommunens konkrete udfordringer og fører frem til konkrete anbefalinger. COGITA har mere end 10 års erfaring med det kommunale Agenda 21-arbejde og har bl.a. udarbejdet Agenda 21-strategier for 18 kommuner. Derudover fungerer COGITA som rådgiver for en lang række danske kommuner og er projektkoordinatorer på de to store danske Agenda 21-projekter - Region 21 med 17 fynske kommuner og Øresund 21 med 7 kommuner i Hovedstadsregionen.

Det er disse erfaringer og strategiske kompetencer, COGITA nu tilbyder alle danske kommuner, på en enkel og uforpligtende måde. Prisen for et rådgivningsmøde med to erfarne konsulenter er 3.000 kr. og inkluderer, at kommunen forud for mødet kan fremsende lokal Agenda 21-strategier, statusnotater eller andre dokumenter, man gerne vil drøfte på mødet. Efter mødet er der ligeledes mulighed for at få udarbejdet et notat, der systematisk samler op på mødet og indeholder konkrete anbefalinger til kommunens videre arbejde.

Læs mere om rådgivningsmødet her eller kontakt Birgitte Bagge på telefon 6614 3348 eller på bb@cogita.dk for yderligere oplysninger eller en konkret aftale.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk