Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Billede
   Mere info

Læs mere om programmet og praktiske forhold.


   Kontakt

Kathrine Fjendbo Jørgensen
Tel: 66 14 33 48
Mail: kfj@cogita.dk
Workshop om "Den Gode Miljørapport"

Mange kommuner er nu godt i gang med miljøvurderingsarbejdet og har gennemført screeninger af forskellige lokalplaner og kommuneplaner. En del kommuner har udarbejdet deres første miljørapport, mens andre fortsat har denne udfordring til gode.

På baggrund af erfaringerne med miljøvurdering i lovens første 15 måneder tegner der sig et åbenlyst behov for klarere retningslinier for, hvad en god miljørapport er. Hvordan kan miljørapporten udformes, så den dækker lovkravene, bliver brugbar og læsevenlig - og samtidigt kan udarbejdes med et rimeligt tids- og ressourceforbrug?

COGITA arrangerer derfor sammen med Peter Arnborg fra Landsplanafdelingen workshoppen: ”Den Gode Miljørapport”, hvor vi ser nærmere på, hvilke elementer en god miljørapport bør indeholde, og hvordan den kan opbygges.

Workshoppen indeholder bl.a.:

  • En gennemgang af forskellige typer af miljørapporter fra både store og mindre kommuner
  • En struktur til brug for egne miljørapporter
  • En gennemgang af forskellige typer værktøjer og metoder
  • Eksempler på brug af miljømål: Hvordan findes, koordineres og bruges målene?
  • Eksempler på inddragelse af borgere og andre interessenter

Workshoppen gennemføres i København den 15. november og i Fredericia den 17. november 2005.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk