Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Billede
   Mere info

Læs mere om temadagene og de regionale netværk.


   Kontakt

Morten Rettig
Tel: 66 14 33 48
Mail: mr@cogita.dk
Temamøder om lokal Agenda 21 og kommunalreformen

Kommunalreformen byder på nye udfordringer og muligheder for det kommunale Agenda 21-arbejde. En række konkrete opgaver trænger sig på, herunder ikke mindst sammenskrivning af kommunernes eksisterende Agenda 21-strategier og organiseringen af det kommunale Agenda 21-arbejde i den nye kommune. Samtidig er kommunalreformen en kærkommen lejlighed til at sætte fornyet fokus på Agenda 21.

Fælles ambitionsniveau

En af de store udfordringer bliver ikke mindst at forene de forskellige udgangspunkter i de nye kommuner. Første generation Agenda 21-redegørelser viste nemlig, at der er ganske store forskelle mellem kommunernes ambitionsniveau og mellem deres konkrete strategier. I mange kommuner lever Agenda 21 en noget anonym tilværelse, mens andre kommuner har prioriteret området og er lykkedes med at aktivere borgerne i en fælles indsats.

Temamøder

COGITA vil gerne medvirke til at sikre det lokale Agenda 21-arbejde bedre arbejdsbetingelser som følge af opgave- og strukturreformen. Vi inviterer derfor til tre temamøder om lokal Agenda 21 og kommunalreformen i november 2005. På møderne retter vi fokus mod, hvordan vi kan udnytte reformen til at sikre fornyet fremdrift i Agenda 21-arbejdet. Vi tager udgangspunkt i best practices - i de små eller store succesoplevelser - og fokuserer på, hvordan vi kan blive bedre til at omsætte Agenda 21-strategien i konkrete handlinger.

Centrale spørgsmål på temadagene vil bl.a. være:

  • Hvordan skaber vi overblik over de lokale Agenda 21-indsatser?
  • Hvor skal ansvaret for Agenda 21 placeres i den nye organisation?
  • Hvilke kompetencer og ressourcer råder den nye kommune over og hvordan udnyttes de bedst?
  • I hvilket omfang og hvordan skal borgere og andre eksterne aktører inddrages i det lokale Agenda 21-arbejde?

Temamøderne afholdes i København, Århus og Fredericia og fungerer samtidig som opstart på en række nye regionale netværk om Lokal Agenda 21.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk