Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billede
   Yderligere info

Pris: 1775 kr. excl. moms pr. deltager.

Pris MV-netværkskommuner: 1500 kr. excl. moms pr. deltager.

Tilmelding senest d. 1. september til Morten Rettig
Tel: 66 14 33 48
Mail: mr@cogita.dk

Program for temadagen: PDF-dokument
Vejledningen til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er blevet sendt i høring.

Efter godt et års ventetid er vejledningen til Lov om miljøvurdering af planer og programmer endelig blevet sendt i høring.

Vejledningen har to dele, hvor den første del forklarer lovteksten mere uddybende – fx en præcisering af, at lovens miljøbegreb er det bredeste indenfor miljø- og planlovgivningen. En række andre begreber som fx 0-alternativet, screening og scoping præciseres også.

Anden del af vejledningen er mere praktisk orienteret og giver eksempler på værkstøjer og metoder til udarbejdelsen af miljøvurderingen – fx hvordan man kan koordinere kommunens miljømål, hvordan man laver et scopingdokument, eller hvordan man kan indkredse, hvad der i den specifikke situation kan være en ”sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet”.

Et kursus, der dækker det vigtigste

På baggrund af vejledningen udbyder COGITA nu et nyt kursus, der klæder de kommunale planlæggere på til at udarbejde en miljøvurdering, og giver svar på de mange spørgsmål, som loven kan give anledning til.

Kurset henvender sig til de medarbejdere og ledere i kommunerne, der kommer i berøring med lovgivningen. Kursisterne bliver introduceret til de vigtigste områder indenfor miljøvurdering, herunder lovgivningen, vejledningen og screeningsværktøjer. Kurset giver derudover gode ideer til udarbejdelse af miljøvurderingens 2 vigtigste dokumenter – miljørapporten og redegørelsen.

Tid og sted

Kurset bliver afholdt 3 steder i landet:

  • København: Torsdag d. 22. september 2005 kl. 10.00-15.30 i Trekanten, Miljøkontrollen.
  • Fredericia: Mandag d. 26. september 2005 kl. 10.00-15.30 i Videnparken, Trekantområdet.
  • Ålborg: Tirsdag d. 4. oktober 2005 kl. 10.00-15.30 i NOVI forskerparken.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk