Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billede
   Yderligere info

Prisen for en rådgivende workshop er i størrelsesordenen 12-20.000 kr. excl. moms afhængig af antallet af deltagende kommuner.

Læs mere om workshoppen her: PDF-dokument
Rådgivende workshop om miljøvurdering for sammenlægnings-
kommuner


Fælles erfaringsopbygning og metodeudvikling i den nye kommune

Kommunerne står netop nu overfor i praksis at skulle implementere den nye lov om miljøvurdering af planer og programmer. Samtidig er kommunerne i fuld gang med at forberede den forestående strukturreform. Det er derfor en åbenlys fordel for de kommuner, der indgår i den nye storkommune, allerede nu at koordinere implementeringen af den nye lovgivning og sikre en samordnet organisering og fælles retningslinier og procedurer.

COGITA tilbyder derfor rådgivende workshops om miljøvurdering til de nye storkommuner. Workshoppen er naturligvis skræddersyet til de deltagende kommuner og tager udgangspunkt i kommunernes egne planer.

Den rådgivende workshop indeholder:

  • Kompetenceudvikling - viden om loven, vejledningen, metoder og værktøjer samt hvordan man i praksis miljøvurderer planer
  • Rådgivning – hver af de deltagende kommuner kan medbringe en aktuel plan, der drøftes i plenum
  • Procesfacilitering – drøftelse af organisering, metodevalg og procedurer for miljøvurdering i den nye kommune

Workshoppen afholdes internt hos kommunen og strækker sig typisk over 5-6 timer afhængig af kommunernes specifikke behov og ønsker.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk