Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billede
   Pris

Prisen er årligt 4.850 kr. excl. moms pr. kommune. Prisen er uafhængig af det faktiske antal deltagere fra kommunen.

Ved tilmelding senest 1. november omfatter prisen deltagelse i ekstraordinært netværksmøde i november 2005 med fokus på Agenda 21 og Strukturreformen.

Læs mere om workshoppen her: PDF-dokument


   Kontakt

Anne Dorthe Walther
Tel: 66 14 33 48
Mail: adw@cogita.dk
Regionale netværk for Lokal Agenda 21


Danske kommuner har arbejdet med lokal Agenda 21 siden midten af 1990’erne. Senest har ændringen af Planloven i 2000, der forpligtede kommunerne til at aflevere redegørelser for den lokale Agenda 21 strategi hvert 4. år, medført, at stort set alle danske kommuner har politiske mål og handlingsplaner på området.

I den samme periode er en række netværk for de kommunale Agenda 21 medarbejdere blusset op og ned igen. I dag er der ikke megen netværksaktivitet tilbage – på trods af at flere kommuner er aktive, og at behovet for erfaringsudveksling og videndeling er større end nogensinde.

COGITA lancerer nu en række nye regionale netværk for lokal Agenda 21. Vi har gennem de sidste 10 år arbejdet med lokal Agenda i samarbejde med en lang række kommuner, og vi har med stor succes etableret regionale netværk for Miljøvurdering, hvor mere end 40 små, mellemstore og store kommuner deltager. Samtidig udgiver vi to gange årligt nyhedsbrevet AgendaNYT, der udsendes til alle Agenda 21 medarbejdere og andre relevante plan- og miljømedarbejdere i kommunerne.

De regionale netværk for lokal Agenda 21 etableres i de nye regioner og indeholder følgende aktiviteter:

 • Tre årlige netværksmøder
  COGITA tilrettelægger, koordinerer og indkalder til 3 årlige netværksmøder à 3-4 timers varighed, der afholdes på skift i de deltagende kommuner i netværket. Værtskommunen sørger for lokaler. Dagsorden for møderne fastlægges i samarbejde med de deltagende kommuner på baggrund af ønsker og behov.

  COGITA bidrager med et fagligt oplæg på hvert netværksmøde og fungerer som procesfacilitator under hele mødet, hvor deltagerne forventes at bidrage med egne erfaringer og eksempler. Efterfølgende udarbejder og udsender COGITA referat fra netværksmøderne.

 • Tre årlige nyhedsbreve om Lokal Agenda 21
  COGITA udarbejder tre gange om året et elektronisk nyhedsbrev, der tilsendes alle medlemmer af netværket. Nyhedsbrevet indeholder konkrete eksempler på kommunernes lokal Agenda 21 aktiviteter, organisering eller metodeudvikling i andre kommuner og andre nyheder om Agenda 21.

Prisen for deltagelse i et regionalt netværk for lokal Agenda 21 er årligt 4.850 kr. excl. moms pr. kommune. Denne pris er uafhængig af det faktiske antal deltagere fra kommunen. Ved tilmelding senest 1. november omfatter prisen også deltagelse i ekstraordinært netværksmøde i november 2005 med fokus på Agenda 21 og Strukturreformen.

Emnerne er bl.a.:

 • Hvordan får vi fornyet fokus på miljøarbejdet?
 • Kan dannelsen af de nye kommuner medvirke til en styrket organisering?
 • Hvordan skaber vi overblik over de lokale Agenda 21-indsatser?
 • Hvordan udnytter vi de forskellige kompetencer og erfaringer bedst?


COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk