Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeUdvikling af mobility management-projekt får støtte fra Videnskabsministeriet

Videnskabsministeriet har valgt at støtte COGITA i at udarbejde en projektansøgning til EU's 6. rammeprogram for forskning og udvikling. Projektet har til formål at udvikle en ny innovativ tilgang til mobility management med henblik på at sikre anvendelse af mobility management i byer, regioner og lande, hvor konceptet i dag ikke er udbredt.

Mobility management

Mobility management dækker over et bredt spektrum af virkemidler, der har det til fælles, at de sigter mod at påvirke efterspørgslen efter transport i en mere bæredygtig retning. Den praktiske udbredelse af mobility management i Danmark er p.t. meget begrænset og indgår ikke i grundlaget for trafikpolitiske beslutninger.

Projektet skal gennem udvikling af et nyt innovativt koncept for mobility management fremme mulighed for, at dansk trafikplanlægning kan ske efter LCP-principper (Least Cost Planning), hvor muligheden for at reducere eller ændre efterspørgslen vurderes på linie med muligheden for at udvide kapaciteten.

Konceptet skal derfor grundlæggende give følgende muligheder:

  • Mulighed for integration i den kommunale og regionale planlægning
  • Mulighed for cost/benefit-analyser og total-økonomiske analyser
  • Mulighed for dokumentation af resultater

Projektet rummer følgende dimensioner:

  • Kortlægning og analyse af erfaringer med mobility management
  • Udvikling af kvalitetsledelsesmodel
  • Udvikling af europæisk evalueringsmetode
  • Udvikling af integreret planlægningskoncept
  • Formidling af resultater

Videnskabsministeriet har vurderet, at projektet har gode muligheder for at opnå tilskud fra EU's 6. rammeprogram for forskning og udvikling – og har derfor valgt at støtte arbejdet med at samle et europæisk konsortium og beskrive projektet i detaljer. Dette arbejde løber frem til december, hvor projektansøgningen skal indleveres. Danske kommuner, der har interesse i projektets elementer, kan kontakte direktør Morten Rettig Morten Rettig på tlf. 66 14 33 48 eller e-mail
for yderligere oplysninger, herunder mulighederne for at deltage i projektet.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk