Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeIntrokurser i MiljøVurdering

Behovet for viden om og metoder til MiljøVurdering er stort i kommunerne. I den forbindelse har COGITA i det sidste år arrangeret en række temadage for planlæggere og miljømedarbejdere i mere end 90 kommuner. Hovedvægten på temadagene har ligget på dialog og dybere forståelse for baggrunden for MiljøVurdering. Nu tilbyder vi et introducerende kursus i MiljøVurdering for medarbejdere i alle kommunale forvaltninger, hvor hovedvægten ligger på faktuel viden og konkrete metoder.

Introkurset giver en generel introduktion til Lov om miljøvurdering af planer og programmer med vægt på, hvordan man screener planer, hvilke planer der skal miljøvurderes, og hvordan man udarbejder MiljøVurderingen og miljørapporten. Vi præsenterer derudover en række metoder til hjælp i det daglige arbejde med MiljøVurdering, fx tjeklister, interessentanalyser og flowdiagram for miljøvurderingsarbejdet samt gennemgår konkrete eksempler på planer og MiljøVurdering i danske kommuner.

Introkurserne finder sted:
  • Torsdag d. 31. marts kl. 9.30 – 12.30 i Videnpark Trekantområdet, Fredericia
  • Tirsdag d. 5. april kl.9.30 - 12.30 i NOVI, Aalborg
  • torsdag d. 7. april kl. 9.30 - 12.30 i Trekanten, Københavns Miljøkontrol

Tilmelding til temadagene senest 10. marts på tlf. 6614 3348 eller e-mail

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk