Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeWorkshops om forankring og medejerskab

En af de helt store udfordringer i det lokale bæredygtighedsarbejde er at forankre indsatserne i kommunen, så kolleger og medarbejdere i forvaltninger og institutioner føler et medejerskab for at fremme en bæredygtig udvikling. Medejerskab er dog ikke kun en forudsætning for, at bæredygtighedsarbejdet lykkes – det er samtidig en kilde til frigivelse af nye ressourcer, der kan sætte ekstra gang i det lokale arbejde. I COGITA har vi mange erfaringer med inddragelse af medarbejdere og forankring af miljøarbejdet, og derfor tilbyder vi to særligt tilrettelagte workshops om emnet.

Workshop for ledere og interne konsulenter

Den ene workshop er målrettet ledere og interne konsulenter som fx institutionsledere eller lokal Agenda 21-koordinatorer, der har brug for værktøjer til at inddrage medarbejdere og sikre reelt medejerskab. Workshoppen er en vekselvirkning mellem oplæg, interviews og gruppediskussioner og tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer kombineret med indlæg om teori, metoder og erfaringer fra andre kommuner.

Workshop for medarbejdere i institutioner eller forvaltninger

Den anden workshop er direkte målrettet medarbejderne og sigter mod at skabe et bedre grundlag for medejerskab. Udover medarbejderne kan brugerne også deltage i workshoppen, såfremt deres inddragelse vurderes at være vigtig for forankringen af bæredygtighedsarbejdet – fx forældrebestyrelsen i en daginstitution. Også her er workshoppen en vekselvirkning mellem oplæg, interviews og gruppediskussioner, men vi går desuden skridtet videre og formulerer konkrete handlinger og tiltag, hvor medarbejderne er inddraget i miljøarbejdet.

Praktiske oplysninger

Begge workshops kan gennemføres på ca. 3 timer og afholdes efter aftale i kommunen eller i en institution. Prisen for en workshop, hvor COGITA deltager med to konsulenter, der både bidrager med faglige oplæg og faciliterer processen, er 8.600 kr. excl. moms og transportomkostninger. Prisen inkluderer ikke evt. udgifter til lokaler, forplejning m.m.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kontakt Anja Schaumburg på tlf. 66 14 33 48 eller pr. e-mail

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk