Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeKL i spidsen for Integreret Bæredygtig Planlægning

Kommunernes Landsforening er med en ansøgning til EU's miljøprogram LIFE gået i spidsen for udvikling og kvalitetssikring af konceptet Integreret Bæredygtig Udvikling, der bygger bro mellem traditionel kommunal planlægning, strategisk miljøvurdering og lokal Agenda 21. Ved at sikre en integreret og helhedsorienteret organisering af disse processer opnår man således en bedre ressourceudnyttelse, bedre kvalitet og kontinuitet samt en bredere organisatorisk forankring af bæredygtighed i kommunen.

INPLUS

COGITA har udviklet projektet INPLUS (INtegrated PLanning for Urban Sustainability) for KL og Frederiksberg, Frederikshavn, Greve, Hillerød, Høje Taastrup og Randers Kommune. Formålet med projektet er at udvikle konceptet Integreret Bæredygtig Planlægning og integrere hensynet til miljømæssig, økonomisk og social/kulturel bæredygtighed i den kommunale planlægning.

Projektet hænger nært sammen med loven om Miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004. Med loven stilles der som bekendt krav til kommunerne om at foretage miljøvurderinger af lovpligtige planer og programmer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Endvidere skal projektet ses i sammenhæng med EU-kommissionens forestående ”Temastrategi for et bedre bymiljø”, der lægger op til, at alle større byer i Europa skal iværksætte planer for forvaltning af bymiljøet med henblik på at skabe et bæredygtigt bymiljø. Temastrategien lægger således op til at gennemføre forvaltningsintegrerede miljøledelsesplaner, der forholder sig til både den sociale og den økonomiske dimension.

Integreret Bæredygtig Planlægning omfatter således både den traditionelle kommunale planlægning i form af planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, sektorplaner m.m. og det lokale Agenda 21-arbejde samt den nu lovpligtige miljøvurdering af planer og programmer. Konceptet tager samtidig højde for de nye udfordringer, som byerne i henhold til EU-kommissionens ”Temastrategi for et bedre bymiljø” står overfor.

Metode og kvalitetssikring

Projektet indeholder grundlæggende to faser - en udviklingsfase og en implementeringsfase. Udviklingsfasen består dels af udvikling af koncept og metodik og dels af udvikling af et kvalitetsstyringssystem for Integreret Bæredygtig Planlægning. Implementeringsfasen sker i de deltagende kommuner, hvor konceptet implementeres med udgangspunkt i den udviklede metodik og kvalitetsstyringssystem.

EU-Kommissionen træffer i august 2005 afgørelse om, hvorvidt INPLUS skal tildeles det ansøgte EU-tilskud. I givet fald igangsættes projektet i september næste år og afsluttes i efteråret 2008.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger om projektet kontakt Morten Rettig på tlf. 66 14 33 48 eller pr. e-mail

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk