Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeLokal Agenda 21 i Øresundsregionen

Grænseoverskridende netværk

Et af de mest ambitiøse danske Agenda 21-projekter er netop skudt i gang i Øresundsregionen. Syv danske og seks svenske kommuner skal i de kommende tre år udvikle et tæt netværkssamarbejde om grænseoverskridende Agenda 21-projekter og udvikling af en række nye metoder.

Frederiksberg Kommune er primus motor i projektet og fungerer som interregional projektleder med COGITA som rådgiver. Derudover deltager Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Rødovre, Brøndby, Roskilde og Køge kommuner. På svensk side koordinerer HUT Skåne, der er et svensk netværk for bæredygtig udvikling med kommuner og virksomheder som medlemmer, for de seks svenske kommuner: Eslöv, Svalöv, Bromölla, Ängelholm, Staffanstorp og Trelleborg.

Bæredygtighedsrevision

Projektet sigter mod at kvalificere de deltagende kommuner til at integrere bæredygtighed i planlægning og drift. Projektet udvikler således metoder, der sikrer en optimal og koordineret varetagelse af kommunernes opgaver indenfor lokal Agenda 21 og strategisk miljøvurdering.

En af de væsentlige nyskabelser i projektet er udviklingen af et system for bæredygtighedsrevision. Systemet skal muliggøre en revision af kommunernes økologiske, sociale/kulturelle og økonomiske bæredygtighed på grundlag af såvel interregionale som lokale bæredygtighedsindikatorer. Revisionen af de interregionale bæredygtighedsindikatorer er et led i en grænseoverskridende benchmarking, mens revisionen af de lokalt opstillede bæredygtighedsindikatorer bliver et vigtigt pejlemærke for kommunernes lokale status og kan anvendes som et redskab til selvevaluering.

Projektet udvikler samtidig en lang række værktøjer og metoder til integration af bæredygtighed i kommunernes plan- og driftsopgaver. Det handler ikke mindst om et integreret samspil mellem lokal Agenda 21, strategisk miljøvurdering og miljøledelsessystemer. Metoderne udvikles og testes i et tæt samspil med de deltagende kommuner og de grænseoverskridende lokale projekter. Projektet afsluttes medio 2007.

COGITA har som rådgiver for de 14 kommuner udviklet projektet og sikret finansiering fra Interreg IIIA-programmet i Øresundsregionen.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger om projektet kontakt Birgitte Bagge på tlf. 66 14 33 48 eller pr. e-mail

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk