Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeNetværk om MiljøVurdering

COGITA har netop afholdt endnu en runde temadage om Strategisk Miljøvurdering – eller MiljøVurdering - som begrebet er blevet ændret til i den vedtagne Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Godt 100 kommuner har nu deltaget i temadagene om MiljøVurdering – og det vidner om stor interesse og stort behov for yderligere viden på området.

Erfaringsudveksling, vidensdeling og faglig sparring

På baggrund af dialogen med de mange deltagere på temadagene etablerer COGITA nu en række regionale netværk for kommunale planlæggere og miljømedarbejdere om MiljøVurdering. Netværkene danner rammen om erfaringsudveksling, vidensdeling og –tilførsel samt drøftelse af principielle og konkrete problemstillinger i forhold til loven.

De regionale netværk om MiljøVurdering afholder mindst tre årlige netværksmøder, der afholdes på skift i de deltagende kommuner i netværket. Dagsorden for møderne fastlægges i samarbejde med de deltagende kommuner og på baggrund af ønsker og behov. COGITA bidrager med et fagligt oplæg på hvert netværksmøde og fungerer som procesfacilitator under møderne, hvor deltagerne forventes at bidrage med egne erfaringer og eksempler.

Nyhedsbrev

Yderligere får medlemmer af de regionale netværk fire gange om året et elektronisk nyhedsbrev, der indeholder konkrete eksempler på MiljøVurderinger, organisering eller metodeudvikling i andre kommuner, principielle afgørelser og andre nyheder om MiljøVurdering.

Prisen for et års medlemsskab af netværket er 3.850,- kr.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kontakt Morten Rettig på tlf. 66 14 33 48 eller pr. e-mail

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk