Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeUdvikling af lokal Agenda 21 på tværs af grænser

Den 1. juli 2003 lød startskuddet for et omfattende dansk-tysk samarbejde om lokal Agenda 21. Fyns Amt og 17 fynske kommuner deltager sammen med de nordtyske byer Kiel og Neumünster og kredsene Rendsburg-Eckernförde og Plön i Intereg IIIA projektet ”Region 21” om udvikling og implementering af lokal Agenda 21. Siden projektets start er der iværksat en lang række aktiviteter.

www.region21.net

Projektet har sin egen hjemmeside, som er omdrejningspunkt for de forskellige aktiviteter, der skal gennemføres igennem projektperioden. Formålet med hjemmesiden er dels at skabe synlighed i forhold til det lokale Agenda 21-arbejde og dels at sikre en kontinuerlig erfaringsudveksling og læring imellem de deltagende kommuner og Kreise. Det er bl.a. muligt på hjemmesiden at se de deltagende kommuners lokale Agenda 21-strategier, ligesom det er muligt at se de forskellige kommuners energibalancer. COGITA har udviklet og designet hjemmesiden, der også giver kommunerne adgang til de udviklede værktøjer og redskaber. Hjemmesiden vil igennem hele projektperioden fortløbende blive udbygget i takt med, at de forskellige aktiviteter udvikles og implementeres.

Kommunernes Grønne Regnskab

Som en del af Region 21-projektet har COGITA udviklet Kommunernes Grønne Regnskab, der er et internetbaseret program til miljøledelse i kommunale institutioner og forvaltninger. Kommunernes Grønne Regnskab er samtidig et forbrugsregnskab, der viser, hvilken vej udviklingen går i forhold til en mere bæredygtig fremtid. Kommunernes Grønne Regnskab sætter fokus på el, vand, varme, affald, forbrug og indkøb. I løbet af projektperioden vil det grønne regnskab blive testet og implementeret i de deltagende kommuners forvaltninger, daginstitutioner, skoler og plejehjem. Allerede inden årsskiftet forventes hovedparten af de deltagende kommuner at have implementeret programmet.

Systemet er opdelt i to brugerplatforme: én for den enkelte institution og én for den kommunale administrator. Kommunernes Grønne Regnskab kan ikke alene anvendes til at illustrere og synliggøre den enkelte institutions forbrug, men institutionen har ligeledes mulighed for at sammenligne sit eget forbrug med det gennemsnitlige kommunale, regionale eller interregionale forbrug. Den kommunale administrator har adgang til både til de enkelte institutioner og en særlig administratorplatform, hvorigennem kommunen kan få overblik over ressourceforbruget i de kommunale institutioner, sammenligne institutionerne med hinanden og følge udviklingen.

Med Kommunernes Grønne Regnskabssystem bliver det muligt at benchmarke forbruget ikke alene kommunalt, men også regionale og interregionalt. Systemet muliggøre således en fortløbende dialog og erfaringsudveksling, der skal sikre, at regionerne bevæger sig i en mere bæredygtig retning.

Bæredygtighedsindikatorer

Bæredygtighedsindikatorer er et velegnet redskab til at forsimple ellers komplicerede sammenhænge, så den enkelte borger kan få et indblik i sammenhængen mellem aktiviteter, belastning og miljøtilstand. Indikatorerne viser, om udviklingen går i den rigtige retning, og om man er nær ved eller fjernt fra målet.

Igennem Region 21-projektet arbejdes der med såvel lokale som interregionale bæredygtighedsindikatorer. Kommunerne har således igennem projektet mulighed for at få bistand til at opstille lokale indikatorer, og kan på den måde måle og synliggøre kommunens arbejde med at gøre lokalområdet mere bæredygtigt. De interregionale bæredygtighedsindikatorer muliggør benchmarking af kommunernes Agenda 21-arbejde på tværs af kommunale og nationale grænser.

Igennem foråret 2004 har der været nedsat arbejdsgrupper på henholdsvis tysk og dansk side, som har arbejdet med at udvikle interregionale bæredygtighedsindikatorer. På baggrund af denne proces er der opnået enighed om fire overordnede bæredygtighedsindikatorer, der præsenteres på en konference i Kiel den 22. juni i år. De vedtagne indikatorer vil kunne ses på www.region21.net umiddelbart efter konferencen.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk